СТРАНИЦИ

Месец: октомври 2018

Първа международна Еразъм седмица на тема: „Нови хоризонти в здравеопазването и здравните услуги“

Първата  международна седмица за обучение на преподавателски и не преподавателски състав, на тема: „Нови хоризонти в здравеопазването и здравните услуги“,  бе инициирана от Факултета по обществено здраве, по повод 30-годишнината от програмата „Еразъм“ и 100-годишнината на Медицински университет – София. Това е още една  инициатива за насърчаване на мобилността на студентите и академичния административния състав, […]

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за продажба на сувенири, цветя и подаръци

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за продажба на сувенири, цветя и подаръци, с ползваема площ от 10,83 кв.м., находящо се в подколонно пространство, в дясно от централен вход на сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. […]

Д-р Дора Димитрова Кишкилова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.2. Дентална медицина Научна специалност: Дентална образна диагностика Катедра: Катедра „Образна и орална диагностика“ Факултет: Факултет по дентална медицина Тема на дисертационния труд: Анализ на точността на линейните измервания при ДОТ на симулирани лезии в челюстите   Научен ръководител: Проф. д-р Христина Дянкова Михайлова, дм […]

Спечелени проекти, за периода 2018-2020 по Програма ЕРАЗЪМ+

Медицински университет – София има четири успешни проекта за кредитна мобилност в съответствие с резултатите от подбора на проектни предложения по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Висше образование, KA107 – Студентска  и преподавателска  и не преподавателска мобилност между програмни и партньорски държави, по програма ЕРАЗЪМ + , с краен срок за кандидатстване 02.02.2018. […]

Посещение на преподаватели от МУ-София в Университета на Хирошима, Япония

Медицински университет – София има спечелен проект за обмен на Еразъм преподаватели и студенти с университета на Хирошима, Япония за академичната 2016/17 г. Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта, в периода от 01 юли до 08 юли 2017 г. трима преподаватели осъществиха Еразъм мобилност с цел преподаване в университета на Хирошима: проф. д-р […]

Промяна на крайните срокове за кандидатстване по Еразъм+

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Промяна на крайните срокове за кандидатстване на входящи студенти. Съгласно новите вътрешни правила за програма „Еразъм+“ новите срокове са: 15 юни – за зимен семестър или цяла академична година; 1 декември – за летния семестър.

Заседание на Академичен съвет 23.10.2018 г.

Уведомяваме Ви, че на 23.10.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1. Отчет на Кандидат-студентска кампания […]

МУ – СОФИЯ С УНИКАЛНА ИНТЕРАКТИВНА ЗАЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ

В свръхмодерна интерактивна зала ще се обучават вече студентите от специалностите, свързани с изучаване на анатомия и хистология на Медицинския университет – София. Апаратурата включва 3D екран и монитори, пред всеки студент ще има и микроскоп последно поколение. Инвестицията е за 1 300 000 лева. Пускането в  експлоатация предизвика невиждан интерес от преподаватели и студенти на […]

Категории, срокове и изисквания за стипендии по ПМС-90, за зимен семестър на учебната 2018/2019г.

Във връзка с приложението на ПМС №90/26.05.2000г.и предоставеният ми Доклад на СС с вх. № ВК-1322/04.10.2018 г., относно критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия за зимен  семестър  на учебната 2018/2019 г. и  приложеният протокол на Комисията назначена с моя заповед № РК36-2455/09.10.2018г., Ви уведомявам : Комисията определя две категории стипендии на учащите […]