СТРАНИЦИ

Категория: Обучение – новини

Възможност за еднократни помощи и награди

Във връзка с наличие на остатък от средствата за еднократни помощи и награди, Комисията по стипендии дава възможност на студентите от Медицински университет – София да подадат заявления, придружени с необходимите доказателствени документи. Подаването на заявления става в Студентските канцеларии на звената в срок от 14.11.2018 г. до 22.11.2018 г. включително. ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ: […]

Категории, срокове и изисквания за стипендии по ПМС-90, за зимен семестър на учебната 2018/2019г.

Във връзка с приложението на ПМС №90/26.05.2000г.и предоставеният ми Доклад на СС с вх. № ВК-1322/04.10.2018 г., относно критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия за зимен  семестър  на учебната 2018/2019 г. и  приложеният протокол на Комисията назначена с моя заповед № РК36-2455/09.10.2018г., Ви уведомявам : Комисията определя две категории стипендии на учащите […]