СТРАНИЦИ

Категория: Обяви за прием на докторанти

Конкурси 17 юли 2018 год. – ДОКТОРАНТИ

Медицинският университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2018/2019 г., съгласно Решение на МС № 341/21.05.2018 г. и Решение на Академичен съвет на МУ-София от 26.06.2018 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми: ВИЖ ТАБЛИЦА ТУК Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 […]

Конкурси 09 юли 2018 год. – ДОКТОРАНТИ

Медицинският университет – София ОБЯВЯВА следните конкурси за прием на докторанти, за учебната 2017/2018 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми: ВИЖ ТАБЛИЦА ТУК Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за […]