СТРАНИЦИ

Категория: Информация за общи събрания

Свикване на Общо отчено-изборно събрание на 13 декември 2023 г.

зала с гласуващи делегати

Днес, 30.10.2023 г. на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование, във връзка с чл. 36, ал. 2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София, решение на Академичния съвет на МУ-София с Протокол № 38 от 26.10.2023г  и писмено предложение с Изх.№ 4253/27.10.2023 г. на Ректора на […]

Свикване на Общо събрание на 27 септември 2023 г.

визуализация на събрание

Днес, 26.07.2023 г. на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование, във връзка с чл. 36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София, решение на Академичния съвет на Медицински университет – София от 13.07.2023г., и писмено предложение от 25.07.2023 г. на Ректора и Председател на Академичния […]

Свикване на Общото събрание на 28 септември 2022

На основание чл. 28 ал.1 от Закона за висшето образование във връзка с чл. 36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от 30.06.2022 г. на Академичен съвет на Медицински университет-София, чрез ректора и председател на Академичен съвет акад. Лъчезар Трайков, дмн, Ректор на Медицински университет-София,  […]

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 29 септември 2021

На основание чл.28, ал.1 от ЗВО, във връзка с чл.36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от Академичния съвет на МУ – София чрез Ректора  и председател на АС акад. Лъчезар Трайков , дмн, днес 01.07.2021 година,  НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание […]

До Академичната общност на Медицински университет-София

Уведомява се академичната общност на Медицински университет-София, че редовното Общо Отчетно-изборно събрание на университета, насрочено за 28.07.2020 г. (вторник) от 13 часа, ще се проведе в зала 3 на НДК. Във връзка с провеждането му в деловодството на Ректората се приемат кандидатури (предложения) за председател и заместник-председател на Общото събрание; за ректор; за членове на […]

До Академичния състав на МУ-София

С писмо изходящ №2139/24.06.2020 г. на ректора на МУ-София се уведомява академичната общност на Университета, че във връзка с провеждане на редовно отчетно-изборно Общо събрание на Медицински университет-София на 28.07.2020 г. в деловодството на Ректората се приемат кандидатури (предложения) за председател и заместник-председател на Общото събрание; за ректор; за членове на Академичен съвет; за председател, […]

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 28 ЮЛИ 2020

На основание чл.28, ал.1 от ЗВО, във връзка с чл.36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от Академичния съвет на МУ – София чрез Ректора на МУ – София, днес 01.06.2020 година,  НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ Редовно Общо отчетно-изборно събрание на Медицински университет – София на […]

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МУ – СОФИЯ на 25.06.2019

На основание чл.28, ал.1 от ЗВО, във връзка с чл.36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от Академичния съвет на МУ – София чрез Ректора на МУ – София, днес 28.05.2019 година, НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ Общо събрание на Медицински университет – София на 25.06.2019 г. […]

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МУ – София

С решение нa Академичният съвет на МУ-София – Протокол. No 18/ 17.10.2017г. СЕ СВИКВА Общо събрание на Медицински университет – София на 12.12.2017г. (вторник) от 14.00 часа в киносалона на Военномедицинска академия, гр. София, ул. „Св. Георги Софийски № 3. Регистрацията на членовете на общото събрание започва от 13,00 часа във фоайето на киносалона на […]