СТРАНИЦИ

Категория: Събития

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРОВЕДЕ МУ– СОФИЯ

Информационен ден по програма Еразъм+ се проведе на 27 февруари 2020 г. в аула „Максима“ на УМБАЛ „Св. Екатерина”. Във фокуса на събитието бяха студентите и преподавателите на МУ-София, които се интересуват от възможностите на програмата за стажове, обучение и преподаване в чужбина. Събитието откри Ректорът на МУ-София, проф. д-р Виктор Златков, дм, който приветства […]

Трета международна Еразъм седмица: „Managing Health Education Services”

Факултетът по обществено здраве и Медицински Колеж „Йорданка Филаретова” съвместно с отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” към МУ-София организираха ежегодното събитие „3та Международна Еразмъм седмица” под наслов „Managing Health Education Services”в периода 07-11.10.2019год. Участниците в събитието бяха от над 10 различни университети и държави в направленията обществено здраве,здравни грижи,кинезитерапия,рехабилитация и др.,включващи:Гърция,Латвия,Чехия,Обединени Арабски Емирства,Полша,Португалия и […]

Втора международна Еразъм седмица: Иновации в обучението по обществено здраве

Факултетът по обществено здраве и Медицинският колеж „Йорданка Филаретова“,  със съдействието на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ към Медицински Университет-София организираха втората международна Еразъм седмица, на тема: “Иновации в обучението по обществено здраве”,  в периода 01-05 октомври 2018 год. Целта на събитието беше да се разширят международните връзки, да се установят нови контакти и […]

Първа международна Еразъм седмица на тема: „Нови хоризонти в здравеопазването и здравните услуги“

Първата  международна седмица за обучение на преподавателски и не преподавателски състав, на тема: „Нови хоризонти в здравеопазването и здравните услуги“,  бе инициирана от Факултета по обществено здраве, по повод 30-годишнината от програмата „Еразъм“ и 100-годишнината на Медицински университет – София. Това е още една  инициатива за насърчаване на мобилността на студентите и академичния административния състав, […]