СТРАНИЦИ

Месец: септември 2020

Акад. Лъчезар Трайков гост в „Духът на здравето“

По прогнозни данни до 2050 година броят на хората с деменция ще се увеличи три пъти. Към момента с тази диагноза живеят около 55 милиона души, но само след 30 години се очаква броят им да скочи на 132 000 000 по данни на СЗО. Гост по темата в студиото на „Духът на здравето“ е […]

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ОП НОИР – ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“

Разяснителна кампания по процедура  за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, в съответствие с чл. 27 от ПМС № 162/2016 г. проведе Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР).  Информационният ден се състоя онлайн на 16.09.2020 г.  през платформата Zoom. Бяха представени условията и изискванията, […]

Десетото издание на Софийския фестивал на науката на 26 и 27 септември

За десети пореден път Британски съвет България организира Софийски фестивал на науката, който се провежда под патронажа на Министерство на образованието и науката и е част от Календара на културните събития на Столична община. Eдна от главните цели на фестивала е да се представят българската наука, българските учени и техните постижения. Фестивалът цели също и […]

Покана за участие в конференция „Future of clinical trials, AI and data“

Британското посолство в София, заедно с партньори от Биотех Ателие и румънската организация AVANTYO подготвят тристранна конференция Великобритания-България-Румъния, на тема: „Future of clinical trials, AI and data“, която ще се проведе на 25 септември 2020 г. Програмата на конференцията, участващите лектори и теми за обсъждане могат да бъдат намерени на сайта на конференцията. Желаещите да […]

Покана за участие в международна научна онлайн конференция

Източноевропейската университетска асоциация (EEUA) отправя покана за участие в EdCrunch Ural Conference – международна научна онлайн конференция, посветена на предизвикателствата в областта на цифровата трансформация (29-30 септември 2020 г.). Основната тема на тазгодишната уралска конференция EdCrunch са предизвикателствата на дигитализацията – да се научат най-добрите практики и инструменти за развиване на ключови компетентности на студентите […]

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2020-2021

Ръководството на Медицински университет – София най-любезно кани първокурсници и преподаватели на тържествено откриване на академичната учебна 2020/2021 година. Церемонията ще се състои на 05 октомври 2020 г./понеделник/ от 11:00 часа на открито в Медико-биологичен център на МУ-София на ул. „Здраве“ №2.

Общото събрание на МУ-София допълни състава на Академичния съвет

На основание чл. 28 ал.1 от Закона за висшето образование във връзка с чл. 81 ал. 10 и ал. 11  от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от акад. проф. д-р Лъчезар  Трайков, дмн ректор на Медицински университет-София, бе свиквано заседание на Общото събрание на Медицински университет – […]

НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ НА ЕСН БЪЛГАРИЯ: Студенти помагат на студенти – достъпно образование за млади хора с увреждания

Проектът „Студенти помагат на студенти – достъпно образование за млади хора с увреждания“ цели да набележи конкретни проблеми, свързани със затруднението и пречките пред хората с увреждания да следват висше образование в България. Това начинание е от изключително значение, тъй като се свързва с дейностите, които ЕСН развива на международно ниво, които придават един по-включващ […]

Покана за участие в международно онлайн училище

Нашият партньор – Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов ни кани да участваме в международно онлайн училище – семинар за придобиване и задълбочаване на хирургическите умения на студенти по медицина на 19–23 октомври 2020 г. Международно онлайн училище – Сеченовски университет „Нова анатомична информация: задълбочаване на познанията при операции & хирургични умения на […]

Европейската комисия одобри промяна на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Европейската комисия одобри с решение № C (2020) 5902 от 25 август 2020 г. версия 4.0 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР). Основната промяна е свързана с преразпределяне на средства от Приоритетни оси 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ и 4 „Техническа помощ“ на ОПНОИР към […]