СТРАНИЦИ

Категория: Конкурси

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – гр. ХИРОШИМА, ЯПОНИЯ

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 3-ма преподаватели от Медицински факултет за реализиране на Еразъм+ мобилност с цел преподаване в Университета на Хирошима, Япония, за академичната 2019/2020 г. Критериите за подбор на академичния персонал за участие в Еразъм+ мобилност, според Вътрешните правила за администриране на програма Еразъм+ в Медицински университет – София  […]

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ+ СТУДЕНТИ – гр. ХИРОШИМА, ЯПОНИЯ

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 1 студент/ка от Медицински факултет за реализиране на Еразъм+ мобилност с цел обучение в Университета на Хирошима, Япония, за академичната 2019/2020 г. Критериите за подбор на студенти за участие в Еразъм+ мобилност, според Вътрешните правила за администриране на програма Еразъм+ в Медицински университет – София  са: […]

Kонкурс за стипендии на Фондация “Еврика“

Отдел МИПФ съобщава, че Фондация „Еврика“ обявява конкурс за студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2300 лв годишно. Право на кандидатстване имат студентите по медицина, завършили най-малко втори курс от обучението си, с успех по години, не по-малък от мн. добър 5,00 и записани за редовно обучение за академичната 2019 – 2020 […]

МОН и Фонд научни изследвания обявяват нови конкурси по международни програми

Министерство на образованието и науката – Фонд „Научни изследвания“ обявиха покана за участие в конкурси: -по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/ – по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) -CERIC-ERIC- Central European Research Infrastructure Consortium Подробна информация за програмите […]

Регионална дирекция на AUF организира две инициативи целящи развитие предприемаческите умения на студенти

Регионалната дирекция на AUF организира две инициативи насочени към студентите и целящи да развият предприемаческите им умения, както и даващи възможност за работа в екип и усъвършенстване на комуникативните им способности. И двата апела се вписват в усилията на AUF за подкрепа на професионализацията на обученията, засилването на връзките с бизнеса и развитие на лични […]

Конкурс “Моята бизнес идея “

Отдел МИПФ информира, че Регионалната дирекция на Университетската франкофонска агенция организира конкурс за студентите франкофони в университетите членове, на тема възможности за развитие на свои бизнес идеи. Те ще бъдат подпомогнати при изготвянето на проект и реализацията му. Могат да участват студенти от всички курсове и специалности на МУ-София. В първият етап до 21 юни […]

НОВИ КОНКУРСИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ, ОБЯВЕНИ ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ФНИ

ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОБЯВЯВА ДВА  КОНКУРСА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ: 1.КОНКУРС С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА M – ERA. Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 30 национални финансиращи организации от 24 държави. В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните […]

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ДЪРБАН – ЮАР

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 3-ма преподаватели и 1 докторант, за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в Университет Куазулу – Натал, гр. Дърбан, ЮАР, за следните периоди: 10-14 юни 2019 г; 17-21 юни 2019 г., 24-28 юни 2019 г. или 01-05 юли 2019 г. Критериите за подбор на академичния […]

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ИРБИД – ЙОРДАНИЯ

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 4-ма преподаватели: 1 от Медицински факултет, 1 от Факултет по Дентална медицина, 1 от Факултета по Фармация, 1 от Факултета по обществено здраве, за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в Йорданския университет за наука и технологии, гр. Ирбид, Йордания, за следните провизиорни периоди 03-07 […]

Конкурс « Моята теза в 180 секунди »

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) организира конкурс « Моята теза в 180 секунди » , който предоставя на участниците уникалната възможност да запознаят по – широка публика с изследванията си. Той е и средство за представяне и популяризиране на докторантската форма на обучение. Конкурсът е и начин за представяне на българската научна […]