СТРАНИЦИ

Категория: Търгове по ЗДС

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ ПОМЕЩЕНИЕ – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ”

„ПОМЕЩЕНИЕ – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ”, подходящо за кафене и бърза закуска  с   площ от 54,80 /петдесет и четири цяло и осемдесет стотни/ кв.м. и тераса с площ от 27 /двадесет и седем/ кв.м., находящо се в сградата на ПУЦ (МБК), МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Здраве” № 2. Начална месечна наемна цена: […]

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ – ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публично държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ – ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“, подходящ за провеждане на физически мероприятия, в часове извън работното време, с площ от 180,00 кв.м., находящо се в сградата на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ-София, с адрес: гр. София, ул. „Йорданка Филаретова“ № 3. […]

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „Помещение”,с предназначение за медико-санитарен магазин

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕза отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за медико-санитарен магазин, с ползваема площ от 18,10 кв.м., находящо се в дясно от фоайето, след централен вход на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1 . Прочети повече: Обява за […]

Заповед за класиране на участници и определяне на наемател в сградата на МК при МУ-София.

На основание чл. 16 ал. 2 от ЗДС и чл. 55 от ППЗДС, отразени резултати в Протокол, представен с писмо вх. No 511/10.06.2019г., на комисия назначена със Заповед  No PK36–674/16.04.2019 г. на Ректора на Медицински университет – София в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следната обособена част от имот публична държавна собственост […]

Търг с тайно наддаване на площ от общо 2 кв.м. за разполагане на 2 броя вендинг машини

Обява за откриване на търг с тайно наддаване на площ от общо 2 кв.м. (1кв.м. + 1кв.м.) за разполагане на 2 броя вендинг машини: една кафе машина и една за пакетирани храни, вода и газирани напитки, находяща се във фоайето на първия етаж на МК при МУ-София. Прочети повече: Обява за търг

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „Помещение”,с предназначение за кафе и бързо хранене

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „Помещение”, с предназначение за кафе и бързо хранене с ползваема площ 55,58 кв.м. /29,49 кв.м помещение и 26,09 кв.м. ползвана площ от фоайето/, находящо се на приземния етаж в четиринадесететажната част от сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ […]

Заповед за класиране: „Помещение“ с предназначение за книжарница

За класиране на участниците и определяне на наемател на обособена част от имот публична държавна собственост: ..ПОМЕЩЕНИЕ  с предназначение за книжарница, в сградата на Медицински факултет по дентална медицина при  МУ-София. Заповед за класиране: ТУК

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „Помещение”, с предназначение за книжарница

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „Помещение”, с предназначение за книжарница с ползваема площ 25,20 кв.м., находящо се на I-ви етаж , във входното фоайе на сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1. Прочетете повече […]

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „БЮФЕТ”, предназначено за заведение за обществено хранене

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „БЮФЕТ”, предназначено за заведение за обществено храненес, с ползваема площ от 71,39 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Дунав” No 2. Прочети повече: Обява за търг – Бюфет

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за продажба на сувенири, цветя и подаръци

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за продажба на сувенири, цветя и подаръци, с ползваема площ от 10,83 кв.м., находящо се в подколонно пространство, в дясно от централен вход на сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. […]