СТРАНИЦИ

MNikolov

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2023 год.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ПОКАНА Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2023 год.“ Повече информация може да намерите ТУК

КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2023 год.

Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2023 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 05.06.2023 г., както следва: 1. КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2023» 1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да […]

Обявяване на конкурс за прием на редовен докторант по проект 101072377- ALLPreT-HORIZON-MSCA-2021-DN-01, финансиран по Европейска програма „Мария Склодовска-Кюри“  

Съгласно чл. 21 ал. 7 от Закона за висшето образование и чл. 3 ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и Решение № 12.1. на Академичния съвет на МУ-София (Протокол № 33/25.04.2023 г.), МУ-София разрешава следният конкурс: The Medical University of Sofia announces one position for PhD student in full-time […]

Обявяване на конкурс за прием на редовни докторанти по проект

Съгласно чл. 21 ал. 7 от Закона за висшето образование и чл. 3 ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и Решение № 12.2. на Академичния съвет на МУ-София (Протокол № 33/25.04.2023 г.), Медицински университет – София обявява конкурс за прием на докторанти в редовна форма на обучение, съгласно чл. […]

Пролетна сесия на Докторантско училище на МУ-София от 29.05 до 09.06.2023г.

МУ-София организира провеждането на пролетна сесия по учебна програма „Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика” за редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка, и лица, които са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София. Тя ще се проведе в електронна среда посредством онлайн платформа Google Classroom, в периода […]

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София

ГРАНТ ‘2022 може да изтеглите тук: файл nauchen otchet_Dogovori_Grant_2022 МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2022– ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ може да изтеглите тук: файл mliz_n_otchet_2022_doktoranti Срокът за предаване на научните отчети е: до 14 юни 2023 г., съгласно датата на сключване на договорите, по 1 екземпляр на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука и акредитация” на Ректората на […]

Предстоящо обучение по пилотната програма за квалификация „RItrainPlus“

Програмата за квалификация „RItrainPlus“ е насочена към специалисти в изследователската инфраструктура или основни съоръжения целящи да подобрят своята научна работа чрез повишаване на управленските си умения. Курсовете са онлайн с продължителност между 2-4 последователни дни. Повече информация ТУК

Словашката република обяви стипендиантска програма за чуждестранни студенти

Посолството на Словашката република в София изпраща информация  за Националната стипендиантска програма на Словашката република в подкрепа мобилността на чуждестранните студенти, докторанти, преподаватели във висши училища, научни и художествени работници за  академичната 2023/2024 г. Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2023/2024 г. е на 30 април 2023 г. до 16:00 ч. Повече инфомация ще  намерите на страниците […]

Награди за принос в науката „Питагор“ 2023 г.

За поредна година Министерството на образованието и науката организира Награди за принос в науката „Питагор“, с които да отличи българските учени и научни колективи за съществен принос в развитието на науката. През 2023 г. наградите ще бъдат връчвани в следните категории: Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос; Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта […]