СТРАНИЦИ

ПЪРВИ СТЪПКИ

Предклиничен учебен център на Мeдицински факултет. (Бившата Първа мъжка гимназия на ул. Дунав 2).

 

Първата лекция в МФ е изнесена на 10 април 1918. на официалното откриване присъстват министъра на образованието и членове на Висшия медицински съвет. Професор Г.Шишков прочита първата лекция на тема зоология, а втората е от Ал.Христов, професор по физика.

 

Първият випуск на МФ – 1924 година

 

Първият избран за декан на МФ е проф.Иван Киров. Първите български професори – проф. Васил Моллов, проф. Стоян Киркович, проф. Парашкев Стоянов, проф. Стойко Петров, проф. Константин Пашев и проф. Атанас Теодоров издигат нивото на МФ, на нашата Alma Mater, като място, където хиляди български и чуждестранни лекари са придобивали и придобиват знания, медицински умения и етичните норми, завещани ни от Хипократ.

Първият факултетски съвет е създаден през 1917 г. Същата година започва своята работа и библиотеката на МФ, като са определени правилата за нейното функциониране и организация.

През 1925 д-р Змияров и д-р Попхристов започват издаването на “Premedicus”. Това е едно от първите списания за студенти по медицината в света. По този начин е създаден и първия извънучебен курс.

Първото специализирано научно дружество е създадено през 1923 г. – на българските дерматолози.