СТРАНИЦИ

СЪЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Болница „Княз Александър I“- днес Александровска болница. Изображението е върху пощенска картичка от края на ХIX век от фонда на Музея за история на София.

 

Законът за създаване на Медицински факултет към Софийския университет е приет от 17-то Народно събрание на 10 Ноември 1917 г. С постановление №21 на цар Фердинанд влиза в сила и е записано в правителствената Бяла книга на 22.11.1917г.

Законопроектът е внесен от министъра на просвещението Петър Пешев. В своето обръщение той казва: “Без съмнение, една от важните държавни задачи, които трябва да изпълним е откриването на Медицински факултет към нашия университет… Това, на първо място е за нашата национална гордост и, по-важно, от чувството за достойнство на нашата страна, поела по пътя на едно по-добро бъдеще. Това също е и в резултат от необходимостта да положим основите на българската наука и в областта на медицината.”