СТРАНИЦИ

Aleksandar

Изключителен спортен успех за МУ-София на Университетските зимни игри

представителен ски отбор на МУ-София

Изключителен успех постигнаха състезателите на Медицински университет-София на Университетските зимни игри и Зимния университет 2024, организирани от Националното представителство на студентските съвети и Асоциацията за университетски спорт. В събитието, проведено на 18-21 март в к.к. Пампорово взеха участие 28 университета и над 430 студенти от цялата страна. Представителните отбори на МУ-София, финансирани от Студентския съвет на […]

МУ-София взе участие в хибридната среща на Seed FundAlliance4Life_ACTIONS

4 жени ръководители на проекта Alliance4Life_ACTIONS

Медицинският университет в Лодз (Полша) в партньорство с Медицинския университет-София (България) и Университета в Тарту (Естония), изпълнява проект в рамките на инициативата Seed Fund Alliance4Life_ACTIONS , чиято дейност включва разработване на наръчник относно връзката между замърсяването на околната среда и заболеваемостта на регионален принцип като инструмент за подобряване на здравното поведение. Координатор на проекта е […]

10 години от създаването на BBMRI-ERIC

представителите на събитието 10 години BBMRI-ERIC

На 29 февруари BBMRI-ERIC отбеляза десет години на оказване на въздействие върху европейската общност от биобанки. Европейската изследователска инфраструктура в областта на здравеопазването и науката, насочена към биобанкиране и биомолекулярни ресурси, BBMRI-ERIC, отбеляза 10-тата годишнина от своята успешна дейност със семинар в постоянното представителство на Австрия към Европейския съюз в Брюксел. България е държава-членка на […]

Уведомяваме Ви, че на 12.03.2024 г. /вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /. Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Годишен отчет за дейността на […]

Катедрата по медицинска микробиология ще носи името на Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дмн

портретна снимка на академик Иван Митов

Академичният съвет на МУ-София със свое решение от 29 януари 2024 г., одобри предложението на Факултетния съвет на Медицински факултет за преименуване на Катедрата по медицинска микробиология в Катедра по медицинска микробиология „Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дмн“.Катедрата се преименува в чест и памет на именития и световно известен учен, отдал живота си на микробиологията, […]

Три награди от националния конкурс „Студент на годината 2023“ за възпитаници на МУ-София

обща снимка от награди ,,студент на годината 2023"

Лично министър-председателят акад. Николай Денков връчи националното отличие „Студент на годината 2023“ на Трифон Попов от МУ-София. Това стана на церемонията, организирана на 1 март от Националното представителство на студентските съвети (НПСС). Председателят на НПСС Ангел Стойков откри церемонията с думите, че това събитие събира на едно място най-знаещите и можещите студенти на България. „В тези 15 […]

166 магистър-фармацевти от Випуск 2023 получиха дипломите си

Магистър-фармацевти от Випуск 2023, полагат своята хипократова клетва

Точно 166 нови магистър-фармацевти – 137 българи и 29 чужденци – се дипломираха официално от Фармацевтичен факултет на МУ-София. От тях двама са пълни отличници, а още 12 са с успех над 5.50.  На тържеството присъстваха както ръководството на университета и на отделните факултети, така и  официални лица, сред които зам.-министърът на здравеопазването проф. Илко […]

КОНКУРС за финансиране на вътрешни проекти за научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания – 2024

Звено „Изследователски университет” в Медицински университет – София обявява вътрешен конкурс за научноизследователски проекти за провеждане на научни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за трансфер на знания чрез защита на интелектуална собственост или имат потенциал за иновации. Конкурсът се организира в рамките на проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие […]

Търсят се проекти с потенциал за трансфер на знания и иновации

човек пред компютъра

Звено „Изследователски университет” в Медицински университет – София организира вътрешен конкурс за научноизследователски проекти с общ бюджет от 4 300 000 лв. Целта на конкурса е на базата на свободна конкуренция и експертна оценка да се финансират вътрешни за университета проекти за провеждане на научни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за трансфер […]