СТРАНИЦИ

Категория: Ingenium-срещи

Първа работна среща в МУ – София по проект Европейски университет INGENIUM

момент от работната среща на групите

Работният екип за България на Европейския университет INGENIUM се събра на първа работна среща в ректората на МУ-София. В екипа участват представители на управленската структура на ниво ректорат и деканати, Централна медицинска библиотека, Департамент за езиково обучение и спорт, както и водещи експерти от преподавателския и административен колектив. В първата година от изпълнението на проекта […]

Европейският университетски алианс INGENIUM стартира в Овиедо, Испания

обща снимка на представителите на университетите ,участници в INGENIUM

Медицински университет – София заедно с девет партньорски университета поставиха началото на проект INGENIUM тази седмица в Овиедо, Испания. Проектът е част от Инициативата за европейски университети, стартирана от Европейската комисия, чрез Програма Еразъм+. Ректори, зам.-ректори и официални представители на десетте европейски университета официално започнаха работа по разработването на „суперкампус“, създаден за насърчаване на университетското сътрудничество. Чл.-кор. проф. Цветалина […]