СТРАНИЦИ

МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

Следващата реорганизация на медицинските институти е в началото на 70-те години, когато се възстановява Медицинска академия, като в състава й влизат институтите в София, Пловдив, Варна и по-късно Плевен и Стара Загора. Новата Медицинска академия е създадена с указ 921 на Държавния съвет от 30 април 1972 г.. Към края на 1975 г. в нея работят 4168 преподаватели, като броят на студентите надхвърля 10 000.