СТРАНИЦИ

nelly

Symbiartic или как науката прегръща изкуството

За втора поредна година в рамките на Международния биомедицински конгрес, организиран Асоциация на студентите изследователи и Студентския съвет на Медицински университет София ще видим  изложбата Symbiatric. В нея ще бъдат подредени творбите на представители и на науката, и на изкуството. Изложбата се открива днес – На 16 ноември от 19:00 ч. в сградата „Джон Атанасов“ […]

Трети Международен биомедицински конгрес започва в София Тех Парк

Рекорден брой лекари, студенти и ученици ще вземат участие в третото издание на International Biomedical Congress Sofia. Събитието, което представя най-големите научни постижения в сферата на медицината и редица вдъхновяващи лектори се открива днес и ще продължи до неделя – 18 ноември в София Тех Парк. Конгресът се организира от студенти по медицина и дентална медицина […]

Категории, срокове и изисквания за стипендии по ПМС-90, за зимен семестър на учебната 2018/2019г.

Във връзка с приложението на ПМС №90/26.05.2000г.и предоставеният ми Доклад на СС с вх. № ВК-1322/04.10.2018 г., относно критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия за зимен  семестър  на учебната 2018/2019 г. и  приложеният протокол на Комисията назначена с моя заповед № РК36-2455/09.10.2018г., Ви уведомявам : Комисията определя две категории стипендии на учащите […]

Д-р Калина Стефанова Пейчева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.4. Обществено здраве Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията Катедра: Катедра по медицинска етика и право Факултет: Факултет по Обществено здраве Тема на дисертационния труд: „ Морални аспекти на устойчивото развитие на здравеопазването” Научни ръководител: 1. проф. Людмила Чакърова, дм Научно […]

Константин Георгиев Качулев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.4. Обществено здраве Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията Катедра: Катедра по медицинска етика и право Факултет: Факултет по Обществено здраве Тема на дисертационния труд: „ Влиянието на някои от приетите на макрониво решения в здравната сфера върху индивида като пациент […]

Мария Здравкова Димитрова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.4. Обществено здраве Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията Катедра: Катедра по икономика на здравеопазването Факултет: Факултет по Обществено здраве Тема на дисертационния труд: „ Здравето на населението и отражението му върху икономиката на страната ” Научни ръководител: 1. доц. Цветелина […]

Д-р Мариана Емануилова Янкова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.2. Дентална медицина Научна специалност: Протетична дентална медицина Катедра: Катедра „Протетична дентална медицина“ Факултет: Факултет по дентална медицина Тема на дисертационния труд: Клинично и експериментално проучване на еластичните материали за подплатяване на цели протези Научен ръководител: Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм Научно жури: Председател: […]

д-р Даниела Георгиева Василева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Кардиология Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: „Сравнителен анализ на кардио-метаболитния риск при метаболитен и преметаболитен синдром“ Научен ръководител: 1. Доц. Николай Маргаритов Рунев, дм Научно жури: Председател 1. Проф. д-р Теменуга Иванова […]

д-р Филип Алиманов Абединов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Анестезиология и интензивно лечение Катедра: Катедра по Анестезиология и интензивно лечение на база Клиника по АИЛ при УМБАЛ „Света Екатерина“ Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Качество на живот и фактори повлияващи продължително пролежаване на пациенти в реанимация след сърдечни […]