СТРАНИЦИ

nelly

Заседание на Академичен съвет 18.09.2018 г.

Уведомяваме Ви, че на 18.09.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София при следния Дневен ред: 1. Приемане на Правилник за […]

Д-р Станчо Стефанов Станчев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Анатомия, хистология и цитология Катедра: Катедра по анатомия, хистология и ембриология Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Постнатални промени в структурата на бъбрек при нормотензивни и спонтанно хипертензивни плъхове Научен ръководител: 1. Доц. д-р Лина Георгиева Малинова, дм 2. Проф. […]

Д-р Дончо Николов Етугов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Дерматология и венерология Катедра: Катедра по дерматология и венерология, с база за обучение Клиника по дерматология и венерология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Мястото на обогатената на тромбоцити плазма (PRP) в съвременното лечение на венозния […]

Д-р Савас Ангелос Ликудис

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Avtoreferat D-r Savas Likudis_PhD Rezensia 1 Rezensia 2 Stanoviste 1 Stanoviste 2 Stanoviste 3Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Ортопедия и травматология Катедра: Катедра по ортопедия и травматология Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Оценка на походката след декомпресия и/или стабилизация при пациенти с дегенеративни заболявания […]

Д-р Кирчо Димитров Патриков

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Ортопедия и травматология Катедра: Катедра по ортопедия и травматология Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Приложение на синтетични костни заместители при лечението на доброкачествени костни тумори и тумороподобни заболявания ” Научен ръководител: 1. Проф. д-р Евгений Люцканов Медникаров, дм Научно […]

Д-р Антон Василев Василев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Attachments: Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Офталмология Катедра: Катедра по офталмология, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“ ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: „Синдром на „сухо око” и глаукома”. Научени ръководители: 1. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм 2. Доц. д-р Цветомир Иванов Димитров, […]

Надя Георгиева Христова-Авакумова

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.1. Физически науки Научна специалност: Биофизика Катедра: Катедра по медицинска физика и биофизика Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Сравнително проучване на влиянието на новосинтезирани структурни аналози на салицилалдехидбензоилхидразона върху свободно-радикални процеси в in vitro тест системи Научен ръководител: 1. Доц. Вера […]

Д-р Димитър Петров Николаков

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Анестезиология и интензивно лечение Катедра: Катедра по анестезиология и интензивно лечение, с база за обучение Клиника по анестезиология и интензивно лечение – УМБАЛ „Света Анна“ – София АД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Клиничен и управленски анализ на дейностите […]

Д-р Таня Димитрова Методиева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Нефрология Катедра: Клиничен център по нефрология , с база за обучение Клиника по нефрология и трансплантация – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Бъбречна трансплантация и захарен диабет Научен ръководител: 1. Проф. Емил Паскалев Димитров, дмн Научно […]

Д-р Васил Венциславов Василев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Нефрология Катедра: Клиничен център по нефрология , с база за обучение Клиника по нефрология УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Автоантитела срещу компоненти на комплемента при пациенти с лупусна нефропатия Научен ръководител: 1. Доц. Валентин Йорданов […]