СТРАНИЦИ

Категория: ALLPRET-новини

МУ-София открива конкурс за проектен докторант в ПН 4.2 Химически науки към катедра “Химия” на Фармацевтичен факултет

Стартира международен проект ALLPreT, насочен към разработване на нови подходи и методи за анализ, позволяващи безопасното въвеждане на нови храни и защита от хранителни алергии. Проектът е финансиран от ЕК проект по програма за обучение на докторанти Marie Curie, Horizon Europe. ALLPreT е продължение на проекта EU COST Action ImpARAS (Подобрена стратегия за оценка на […]