СТРАНИЦИ

Category: Предстоящи публични защити

Д-р Ася Йорданова Асенова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Неврология Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛ по неврология и психиатрия „Св. Наум“ ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Миастения в детска възраст – клинични характеристики, еволюция и прогноза   Научен ръководител: 1. Проф. д-р Венета […]

Д-р Стилиана Илиева Михайлова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Неврохирургия Катедра: Катедра по неврохирургия, с база за обучение Клиника по неврохирургия – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Хирургични достъпи при лечението на дегенеративни мултисегментарни шийни стенози   Научен ръководител: 1. Доц. д-р Васил […]

Д-р Васил Петров Тодоров

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт               Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Неврология Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Клинични и неврофизиологини проучвания при пациенти с главоболие   Научен ръководител: 1. акад. проф. […]

Светлана Ясенова Шумарова

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Oбща хирургия Катедра: Катедра по хирургия, МФ, МУ-София Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Индивидуализирани лечебни стратегии при метастази в надбъбречните жлези   Научен ръководители: 1. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров 2. Доц. Д-р Костадин Георгиев Ангелов Научно жури: Председател […]

Д-р Елена Бориславова Чорбаджиева

Област на висше образование:     7. Здравеопазване и спорт Професионално направление:      7.1. Медицина Научна специалност:        Неврология Катедра:               Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД Факултет:              Медицински факултет Тема на дисертационния труд:      Лечение на пациенти с късна Паркинсонова болест с леводопа/карбидопа интестинален гел Научен ръководител: 1.             […]

Д-р Калина Стефанова Пейчева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.4. Обществено здраве Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията Катедра: Катедра по медицинска етика и право Факултет: Факултет по Обществено здраве Тема на дисертационния труд: „ Морални аспекти на устойчивото развитие на здравеопазването” Научни ръководител: 1. проф. Людмила Чакърова, дм Научно […]

Константин Георгиев Качулев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.4. Обществено здраве Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията Катедра: Катедра по медицинска етика и право Факултет: Факултет по Обществено здраве Тема на дисертационния труд: „ Влиянието на някои от приетите на макрониво решения в здравната сфера върху индивида като пациент […]

Мария Здравкова Димитрова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.4. Обществено здраве Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията Катедра: Катедра по икономика на здравеопазването Факултет: Факултет по Обществено здраве Тема на дисертационния труд: „ Здравето на населението и отражението му върху икономиката на страната ” Научни ръководител: 1. доц. Цветелина […]

Д-р Мариана Емануилова Янкова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.2. Дентална медицина Научна специалност: Протетична дентална медицина Катедра: Катедра „Протетична дентална медицина“ Факултет: Факултет по дентална медицина Тема на дисертационния труд: Клинично и експериментално проучване на еластичните материали за подплатяване на цели протези Научен ръководител: Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм Научно жури: Председател: […]

д-р Даниела Георгиева Василева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Кардиология Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: „Сравнителен анализ на кардио-метаболитния риск при метаболитен и преметаболитен синдром“ Научен ръководител: 1. Доц. Николай Маргаритов Рунев, дм Научно жури: Председател 1. Проф. д-р Теменуга Иванова […]