СТРАНИЦИ

Категория: Заседания – 2022

Уведомяваме Ви, че на 27.01.2022 г. / четвъртък / от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.Заседанието ще протече при следния Дневен ред: Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани […]