СТРАНИЦИ

Категория: Заседания – 2022

Заседание на АС на 27.09.2022 г.

Уведомяваме Ви, че на 27.09.2022 г. / вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на НЦОЗА- бул. „Акад. Ив. Гешев“ № 15.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Отчет на Ректора за дейността на МУ-София […]

Заседание на АС на 19.07.2022 г.

Уведомяваме Ви, че на 19.07.2022 г. / вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайнзаседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, закоето ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: Приемане на Правила и критерии за преразпределение на средствата […]

Заседание на Академичен съвет на 30.06.2022

 Уведомяваме Ви, че на 30.06.2022 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в Аудитория № 1 на Факултет по Дентална медицина ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София при следния Дневен ред: Вземане на решение за свикване на редовно годишно отчетно Общо събрание на МУ- София на 28.09.2022 […]

Заседание на Академичен съвет на 19.05.2022

Уведомяваме Ви, че на 19.05.2022 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в Аудитория № 1 на Факултет по Дентална медицина ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София при следния Дневен ред: 1. Увърждаване на класирането и подхода за финансиране на изследователските проекти, участвали в конкурсите на МУ- […]

Заседание на Академичен съвет на 19.04.2022

Уведомяваме Ви, че на 19.04.2022 г. / вторник  / от 13.30 ч. в Аудитория № 1 на Факултет по Дентална медицина ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София при следния Дневен ред: 1. Становище на Съвета на настоятелите по Годишния финансов отчет за 2021 г. 2. Годишен финансов […]

Заседание на Академичен съвет на 29.03.2022

             Уведомяваме Ви, че на 29.03.2022 г. / вторник  / от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.             Заседанието ще се проведе при следния Дневен ред:             1.Утвърждаване на […]

Заседание на Академичен съвет на 01.03.2022

Уведомяваме Ви, че на 01.03.2022 г. / вторник/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси. Заседанието ще протече при следния дневен ред: 1. Годишен отчет за дейността на Контролния […]

Уведомяваме Ви, че на 27.01.2022 г. / четвъртък / от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.Заседанието ще протече при следния Дневен ред: Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани […]