СТРАНИЦИ

ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ

С Указ № 246 от 26.01.1950 г. на Президиума на Народното събрание Медицинският факултет се отделя от университета и се обособява в Медицинска академия. Новото висше медицинско училище е под ведомството на Министерството на народното здраве и социалните грижи.

 

През 1950 г., съгласно указ №246 на Президиума на Народното събрание се създава Медицинска академия. Така Медицински факултет става самостоятелна институция от Софийския университет. За неин ръководител е назначен проф. М.Марков. През същата година се създава и Института за усъвършенстване и специализация на лекарите.
През 1954 г. Медицинска академия се преименува във Висш Медицински Институт – най-голямото медицинско училище в България.