СТРАНИЦИ

Категория: Общо събрание – 2023

Свикване на Общо отчено-изборно събрание на 13 декември 2023 г.

зала с гласуващи делегати

Днес, 30.10.2023 г. на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование, във връзка с чл. 36, ал. 2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София, решение на Академичния съвет на МУ-София с Протокол № 38 от 26.10.2023г  и писмено предложение с Изх.№ 4253/27.10.2023 г. на Ректора на […]

Свикване на Общо събрание на 27 септември 2023 г.

визуализация на събрание

Днес, 26.07.2023 г. на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование, във връзка с чл. 36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София, решение на Академичния съвет на Медицински университет – София от 13.07.2023г., и писмено предложение от 25.07.2023 г. на Ректора и Председател на Академичния […]