СТРАНИЦИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична 

координация“ на МУ – София 

УВЕДОМЯВА 

Във връзка със създалата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVІD–19 и обявеното извънредно положение в Република България, се преустановява приема за събиране на документи по обявения конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба No 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности. 

Допълнително ще се качи информация на уеб страницата на МУ София, линк „Специализация“, „Конкурси“, от кога ще се възобнови подаването на документи за участие в конкурса. 

„Останете си вкъщи!“