СТРАНИЦИ

Месец: август 2018

Д-р Таня Димитрова Методиева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Нефрология Катедра: Клиничен център по нефрология , с база за обучение Клиника по нефрология и трансплантация – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Бъбречна трансплантация и захарен диабет Научен ръководител: 1. Проф. Емил Паскалев Димитров, дмн Научно […]

Д-р Васил Венциславов Василев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Нефрология Катедра: Клиничен център по нефрология , с база за обучение Клиника по нефрология УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Автоантитела срещу компоненти на комплемента при пациенти с лупусна нефропатия Научен ръководител: 1. Доц. Валентин Йорданов […]

Д-р Деян Мирославов Попов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Неврохирургия Катедра: Катедра по неврохирургия Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Чисто ендоскопска транссфеноидална хирургия при аденоми на хипофизата Научен ръководител: 1. Проф. Марин Белев Маринов, дмн Научно жури: Председател 1. Доц. д-р Васил Христов Каракостов, д.м – вътрешен член […]

Д-р Стела Петрова Дикова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Офталмология Катедра: Катедра по офталмология Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Епидемиология на амблиопията Научен ръководител: 1. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм Научно жури: Председател 1. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм – вътрешен член за МУ – София, […]

ВИДНИЯТ АНАТОМ ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ВАСИЛЕВ НА 90 ГОДИНИ

Видният представител на Българската анатомична школа и бивш ректор на МУ-София проф. д-р Васил Василев, днес на Голяма Богородица, навършва 90 години. Поздравления по случай празника към проф. Василев отправи настоящият ректор проф. Д-р Виктор Златков с пожелания за крепко здраве, благоденствие, спокойствие и ежедневна радост с близките на сърцето му хора. Проф. Василев завършва […]

Д-р Мария Георгиева Николова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Хранене и диететика Катедра: Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Проучване на серумните нива на 25(ОН) витамин D при лица със затлъстяване и наднормено тегло и връзката с хранителния прием, антропометрични и метаболитни […]

ХОРИЗОНТ 2020 – уебинари за кандидатстване по схемата ИИЛ

Във връзка с организиране на уебинари за кандидатстване по схемата ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE) бихме желали да ви информираме за следното. От 16.03.2018г до 11.04.2018г се организират уебинари във връзка със следните отворени процедури: 1. Targeted immune intervention for the management of non-response and relapse; 2.  Non-invasive clinical molecular imaging of immune […]

ХОРИЗОНТ 2020 – схема за Индивидуални стипендии (IF)

Във връзка с проведен семинар на 20.06.2018г. за подготовка на проектни предложения по програма „Мария Склодовска-Кюри“, ХОРИЗОНТ 2020, схемата за Индивидуални стипендии (IF) от националните контактни лица за дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ и МОН, бихме желали да ви иформираме, че на следния линк могат да бъдат открити презентационните материали от обучението: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=27 Линк към отворения за кандидатстване конкурс по […]

Заседание на Академичен съвет 19.07.2018 г.

Уведомяваме Ви, че на 19.07.2018 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника […]

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ЯПОНСКИЯ НОБЕЛОВ ЛАУРЕАТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА ПРОФ. ШИНЯ ЯМАНАКА

Министерството на образованието и науката, в сътрудничество с Българската академия на науките и с подкрепата на посолството на Япония в София имат удоволствието да Ви поканят на публична лекция на японския Нобелов лауреат по физиология и медицина проф. Шиня Яманака на тема: „Индуцирани плурипотентни стволови клетки – нова ера в медицината“. Професор Яманака е директор на […]