СТРАНИЦИ

Месец: декември 2023

Започва прием на проектни предложения за финансиране от звено „Изследователски университет“

кандидати подготвят участието си конкурс

От днес, 1-ви декември 2023 г. се открива конкурс за финансиране на проектни предложения, които предвиждат осъществяването на научни изследвания с потенциал за трансфер на знания или технологии. Проектите ще се финансират в рамките на „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-София“, която се изпълнява от самия университет и е подкрепена от Националния […]