СТРАНИЦИ

MNikolov

КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ПРЕЗ 2019-2020Г.

МУ-София обявява конкурс за селекция на студенти по медицина за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за академичната 2019/2020 година. Документите се подават в Ректората на МУ-София, ет.12, стая 9 (лява), от 22 февруари до 22 март 2019г. За контакти: С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и тел. +359 2 9152138. Необходимите документи,  процедура за кандидатстване и списък […]

УЧАСТИЕ В ОСМОТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА НА СТУДЕНТИТЕ ФРАНКОФОНИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

МУ-София съобщава, че 8-то издание на Фестивала на студентите франкофони от Централна и Източна Европа ще се проведе за първи път в България, в град Пловдив, Европейска столица на културата за 2019 година. Фестивалът ще се проведе в периода 01-05 юли 2019г., пет дни, в които студентите ще бъдат ангажирани в различни ателиета по интереси, […]

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „Помещение”, с предназначение за книжарница

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „Помещение”, с предназначение за книжарница с ползваема площ 25,20 кв.м., находящо се на I-ви етаж , във входното фоайе на сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1. Прочетете повече […]

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ГР. ФЕС, МАРОКО 2018 – 2019 г.

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 2-ма преподаватели: 1 от Факултета по Медицина или Факултета по Фармация и 1 от Факултета по обществено здраве, за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в Университета Сиди Мохамед Бен Абдeлла (Sidi Mohamed Ben Abdellah University), гр. Феc, Мароко, за периода 25-29 март 2019 год. […]

Заседание на Академичен съвет 25.01.2019 г.

Уведомяваме Ви, че на 25.01.2019 г. / петък / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1.Годишен отчет за дейността на […]

Д-р Владимир Михайлов Миланов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Белодробни болести Катедра: Катедра по белодробни болести Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Мултирезистентна и екстензивнорезистентна туберкулоза в България за периода 2007-2014 г. – рискови и прогностични фактори за изхода на лечението   Научен ръководители: 1. Проф. д-р Димитър Темелков […]

ОБЯВЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ ПО ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020

Във връзка с преразпределението на близо 20 млрд. евро от остатъчния бюджет на програма  „Хоризонт 2020“ в края на 2018г. Европейската комисия обяви 335 конкурсни сесии за подаване на проектни предложения по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ като част от работната програма 2018 – 2020г. През следващите шест месеца най-много конкурсни сесии ще бъдат отворени по […]

Д-р Анна Валериева Димитрова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: “Имунопатология и алергология” Катедра: Клиничен център по алергология Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: „Ангиоедем и уртикария: класификация, имунологична и генетична характеристика”   Научен ръководители: 1. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм 2. Доц. д-р Мария Тончева Стаевска, дм Технически […]

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА 2019Г.

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право. Стипендиите на френското правителство се […]

ПОКАНА ОТ ФРЕНСКИ ИНСТИТУТ В БЪЛГАРИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ

Френският институт в България ще финансира проекти, свързани с университетски и научни събития и/или публикации и открива конкурс за набиране на кандидатури. Проектите могат да бъдат във всички научни дисциплини. Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение. За повече информация, контакти , формуляр и срокове за кандидатстване  ТУК