СТРАНИЦИ

Месец: юли 2019

ТЕМИДА РЕШИ!

Върховният административен съд на Република България окончателно потвърди Решението на Административен съд – София град, с което изцяло отхвърли като неоснователна жалбата на бившия ректор на МУ-София срещу решението на Общото събрание на МУ-София от 11.10.2016г. за отзоваване му като Ректор. Съдът остави също без разглеждане и подадената жалба срещу решението на Общото събрание на […]

ВИСШЕ ДЪРЖАВНО ОТЛИЧИЕ ЗА ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН

На 8 юли на „Дондуков“ 2 президентът на Република България Румен Радев връчи висши държавни отличия на четирима изтъкнати българи. Изявеният спортен деятел Христо Меранзов бе удостоен с орден „Стара планина“ първа степен за заслугите му в областта на физическото възпитание и спорта. Журналистът и мореплавателя Дончо Папазов бе награден с орден „Стара планина“ първа […]

Среща на студенти от Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“ с ръководството на Медицински университет – София

За поредна година Медицински университет-София прие десет руски студенти от Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“, които ще проведат двуседмичен летен стаж в университетските болници, разпределени в две направления – медицина и дентална медицина, и ще имат възможност да наблюдават работата на едни от най-добрите лекарски екипи у нас. Ректорът на МУ-София, проф. […]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 91,ал.З от ППЗОП

До всички заинтересовани лица, във връзка с  Открит конкурс за идеен  архитектурен  проект за шестетажна учебно-административна сграда и ректорат на Медицински университет – София и прилежащите – Деканат на Медицински факултет към МУ- София, Факултет по обществено здраве към МУ – София, конгресен център и подземен  гараж Медицински университет – София съобщава, че резултатите от […]