СТРАНИЦИ

Месец: май 2020

260 здравни медиатори на държавна издръжка работят в 136 общини у нас

260 здравни медиатори работят у нас на държавна издръжка в 136 общини. 50 нови ще се обучат тази година към Факултета по обществено здраве към Медицинския университет-София. Обучението на здравните медиатори е дистанционно и се организира за девета поредна година от Националната мрежа на здравните медиатори в партньорство с Факултета по обществено здраве към Медицински […]

БЮЛЕТИН на ЕК относно направените от Съвместния изследователски център (JRC) анализи, предвиждания и стратегии за излизане от кризата с COVID-19

Документът допълва информацията, съдържаща се в раздела „Солидарност с Европа – науката на JRC за справяне с кризата с коронавируса“ (линк към брошурата), и е създаден за да представи дейността на центъра като европейска институция, която активно участва в мониторинга и контрола на риска, ранното оповестяване и управлението на кризи. В настоящата кризисна ситуация, свързана […]