СТРАНИЦИ

Месец: май 2020

УВЕДОМЯВА

Във връзка с отменяне на обявеното извънредно положение относно разпространението на COVID-19 в страната ни, се възстановява приема за събиране на документи по обявения конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности. Документи за участие в конкурса се подават в отдел […]

Наш студент зае трето място на FameLab 2020

В оспорвана надпревара студентът от 3-ти курс на Медицински университет-София Благомир Бояновски, който е и член на Асоциацията на студентите изследователи, спечели ТРЕТО място на тазгодишния национален финал на „Лаборатория за слава FameLab 2020“ !  Събитието се организира в рамките на Софийски фестивал на науката с подкрепата на British Council.   На финала останаха 10 […]

Заседание на Академичен съвет на 28.05.2020 г.

Уведомяваме Ви, че на 28.05.2020 г. / четвъртък / от 13.00 ч.аудитория № 1 на Факултет по Дентална медицина, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на дневен ред на Общо отчетно- изборно събрание на МУ- София и евентуално определяне на […]

Обява на Клайпедски държавен университет за приложни науки (КВК) за участие в дистанционни информационни дни

По време на трудния карантинен период, КВК организира дистанционни информационни дни и ви кани да вземе участие в следните семинари: СТАНИ ЕРАЗЪМ+ СТУДЕНТ В КВК! Семинарът е посветен на бъдещите входящи Еразъм+ студенти и всички наши партньорски университети. КВК се радва на силна академична репутация в международна студентска среда, възможности за участие в различни събития […]

СЪОБЩЕНИЕ

Относно редовните държавни стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната  2019/2020 г. От 13.05.2020 г. до 22.05.2020 г./ вкл./  се събират документи за класиране и изплащане на стипендии по ПМС-90 за летен семестър  на учебната 2019/2020 г. само за тези студенти, които не са успели да ги подадат до този момент.  Документите могат да […]

Допълнение към заповед на Ректора от 13 май

На основание чл. 32, ал.1 от ЗВО, чл. 63, ал. ал. 4, 6, 11 и чл. 63а от Закона за здравето, във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и мерки, въведени със Заповед №РД-01-263 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването ДОПЪЛВАМ Заповед №РК 36-827/13.05.2020 г. […]

Проф. Хаджидеков – за обучението с любов “по време на холера”

Аз съм Любо, студент от 4-ти курс. През последните 2 седмици Катедрата по образна диагностика към УМБАЛ Александровска проведе прекрасен он-лайн курс. Проф. Хаджидеков бе достатъчно смел, достатъчно отговорен и достатъчно добър човек, за да организира младите преподаватели в катедрата и заедно успяха да ни ангажират искрено. Да ни вдъхновят. Да ни трогнат. И им […]

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.

Министерски Съвет одобри 2,4 млн. лв. за конкурси на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на проекти за научни изследвания на български учени, свързани с пандемията от коронавирус С постановление на Министерски Съвет е одобрен бюджет за реализиране на нови конкурси на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) за финансиране на проекти за научни  изследвания, свързани с пандемията […]

Нова заповед на Ректора във връзка с отмяна на извънредното положение

Заповед РК 36-827/13.05.2020г. На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО, във връзка с обявеното от 13 март 2020 г. с Решение на НС (обн., ДВ бр. 28/ 24.03.2020 г.) извънредно положение, поради утежнената епидемиологична обстановка, свързана с пандемията COVID 19 и удължаване на срока му с Решение на НС от 03.04.2020 г […]

Актуални теми и публикации на Еврогайданс България за 2019 г.

Анализът на Европейската Комисия от проведено наскоро международно проучване за кариерното ориентиране през целия живот – политики и практики в Европейския съюз, се фокусира върху тенденциите, предизвикателствата и възможностите в сектора. Кариерното ориентиране през целия живот има за цел да осигури подкрепа за професионалното развитие на лица от всички възрасти и на всички етапи от […]