СТРАНИЦИ

Месец: юли 2020

МУ – СОФИЯ ОРГАНИЗИРА УЕБИНАР НА ТЕМА: МОЕТО ЕРАЗЪМ+ ПРЕЖИВЯВАНЕ – ИСТОРИЯ, КОЯТО ЩЕ ЗАПОМНЯ

МУ-София ще бъде домакин на уебинар с фокус върху програмата на ЕК за мобилност на студенти и персонал, Еразъм+, КД107 – сътрудничество с партньорски държави. Събитието ще се проведе на 14-ти юли 2020 г. и предвижда да събере участници в мобилности от четири държави извън ЕС – Япония, Мароко, Йордания и Южна Африка, които ще […]

Подпомагане на трансформативното въздействие на изследователската инфраструктура върху европейските научни изследвания

Експертната група на високо равнище за оценка на напредъка на Европейския стратегически форум за научни инфраструктури (ЕСФНИ) и други научноизследователски инфраструктури от световна класа в прилагането на политиките и стратегията за дългосрочната устойчивост, представи своя доклад. Експертната група на високо ниво (HLEG) е създадена от Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия (DG RTD) […]