СТРАНИЦИ

Месец: юли 2020

До Академичната общност на Медицински университет-София

Уведомява се академичната общност на Медицински университет-София, че редовното Общо Отчетно-изборно събрание на университета, насрочено за 28.07.2020 г. (вторник) от 13 часа, ще се проведе в зала 3 на НДК. Във връзка с провеждането му в деловодството на Ректората се приемат кандидатури (предложения) за председател и заместник-председател на Общото събрание; за ректор; за членове на […]

Стипендии на френското правителство

Френският институт в България предоставя стипендии за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи за периода септември – декември 2020. Повече информация можете да намерите в сайта на Френски институт

До Академичния състав на МУ-София

С писмо изходящ №2139/24.06.2020 г. на ректора на МУ-София се уведомява академичната общност на Университета, че във връзка с провеждане на редовно отчетно-изборно Общо събрание на Медицински университет-София на 28.07.2020 г. в деловодството на Ректората се приемат кандидатури (предложения) за председател и заместник-председател на Общото събрание; за ректор; за членове на Академичен съвет; за председател, […]

Медицински-университет- София удостои Проф. Дирк Дреслер с почетното звание Доктор Хонорис Кауза

Немският професорд-р Дирк Дреслер е носителят на почетното звание Доктор хонорис Кауза на МУ-София за 2020 година. Удостояването му стана по предложение на акад. Иван Миланов, след съгласуване с МФ и утвърждаване от Академичния съвет на университета. На официална церемония в аудитория „проф. Ганчо  Ганев“ на MБАЛ по неврология и психиатрия „Свети Наум“ проф. Дреслер […]

Съветът на ректорите с нов председател

Съветът на ректорите проведе Отчетно-изборно събрание, в началото на седмицата. Ректорът на Минногеоложкия университет проф. Любен Тотев, който оглавяваше съвета последните 2 мандата бе изпратен с почести. След тайно гласуване за нов председател на съвета бе избран ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков. Проф. Герджиков получи 26 гласа, в съревнование с ректора на Националната […]

МУ-София е партньор в проект на Франкофонската университетска агенция – AUF

В рамките на програма на Франкофонската университетска агенция – AUF, Медицински университет – София ще участва като партньор в проект „PROJET PILOTE VISANT A ELARGIR LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA GESTION UNIVERSITAIRE ET L’ECHANGE DE BONNES PRATIQUES EN UTILISANT DES OUTILS DE BENCHMARKING”. Координатор на проекта е Университет по медицина и фармация, гр. Яш, Румъния. […]

50 години от създаването на Франкофонската университетска агенция – AUF

По случай 50 години от създаването на Франкофонската университетска агенция – AUF, ректорът – проф. Слим Калбус даде интервю пред Международното франкофонско списание Revue, което може да намерите ТУК Медицински университет – София е член на Университетската Агенция на Франкофонията от 1994 година. Голям брой преподаватели и изследователи на МУ-София имат принос в научни прояви, […]

Политика за развитие на Медицинския университет – София

До деканите и директорите на академичните звена във връзка с писмо № 0421-131/06.07.2020 Ви представяме утвърдената със заповед № РД09-1399/01.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 01.07.2020 г.) : „Политика за развитие на Медицинския университет – София“ (ТУК) Същата да се доведе до знанието на заинтересованите лица от академичния състав. ПРОФ. Д-Р ВИКТОР […]

Немският професор Дирк Дреслер ще получи почетното звание Доктор Хонорис Кауза на Медицински-университет- София

По предложение на акад. Иван Миланов, след съгласуване с МФ и утвърждаване от Академичния съвет,  Ректорът проф. д-р Виктор Златков Медицински университет – София ще удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ проф. д-р Дирк Дреслер. Тържествената церемония ще се състои в аудитория „проф. Ганчо  Ганев“ на MБАЛ по неврология и психиатрия „Свети Наум“ на […]

Заседание на Академичен съвет на 14.07.2020

Уведомяваме Ви, че на 14.07.2020 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Националния Център по обществено здраве и анализи ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София при следния Дневен ред: 1. Утвърждаване на Председател и състав на Комисия по кандидатурите за […]