СТРАНИЦИ

Месец: юни 2023

МУ – София с награда от Elsevier за най-голям брой научни публикации

Владимир Данаилов връчва наградата на проф. Петкова

Г-н Владимир Данаилов, регионален директор за Източна Европа на престижното издателство Elsevier и Dr. Sergey Varnavskiy, търговски директор за Южна Европа, Азия и Турция връчиха на Медицински университет – София награда за най-много научни публикации с международно сътрудничество. Отличието е част от наградите „Питагор“ 2023 г. на Министерство на образованието и науката за съществен принос […]

Започва регистрацията за редовните приемни изпити в МУ-София

На 12 юни 2023 г. стартира регистрацията за редовните приемни изпити по биология и химия на МУ-София за учебната 2023/24 година, за кандидатстудентските изпити за прием в магистърските специалности „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”. Процедурата по регистриране и подаване на документи е изцяло онлайн и се извършва на ТУК Подаването на документи може да бъде направено до 13:00 […]

Университетът у нас – качество като в чужбина, но цената е в пъти по-приемлива

факсимиле на статията във в-к 24 часа

Публикация на вестник 24 часа Повечето държавни университети в България имат над половинвековна история, някои съществуват дори повече от век, като през цялото това време не спират да се развиват и вече предлагат модерно обучение, което достойно съперничи на редица европейски университети. Академичните ръководства все повече обръщат внимание на реализацията на студентите след дипломирането им […]

Интензивен курс по английски език на професионална терминология за преподаватели от Медицински университет-София

двама студенти пишат на бяла дъска

Интензивен курс по английски език на професионална терминология, предназначен за преподавателите от факултетите „Медицина“ и „Фармация“ към Медицински университет-София по проект ОМНИА ще се проведе в периода от 19.06 – 26.06 и от 26.06-03.07.2023. Курсът предоставя възможност за подобряване на английския език и разширяване на  речниковата база в медицинската област. Независимо дали имате базови познания […]

Голям брой медицински специалисти за продължаващо обучение от началото на 2023г.

медицински кадри на обучение в операционна

Изключително висок интерес за продължаващо обучение от страна на медицинските специалисти отчита отдел „СДО и УБК“ към МУ-София, Ректорат. Само за първите 5 месеца от началото на 2023 г., 300 медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти са преминали курсове за повишаване и усъвършенстване в своята дейност. За сравнение, по време на COVID пандемията – […]

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОЕКТ „ОМНИА“

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на двама преподаватели от Департаментът по езиково обучение и спорт, за реализиране на обучение в интензивен курс по английски език на професионална терминология, за преподаватели от специалностите Медицина и Фармация по проект „ОМНИА“ ДОГОВОР № BG05M2ОР001-2.016-0007-С01. Критериите за подбор на академичния персонал за участие в обученията са: […]

Трима студенти от МУ-София с награди от конкурс за есе

наградените пет студенти с наградите си

На официална церемония в зала „МаксиМ“ на БТА студенти по медицина получиха награди „Александър Дърводелски“ за участие в конкурс за есе, информираха организаторите на състезанието от Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ). Общо 59 студенти от всички медицински университети в страната се включиха в конкурса за есе на тема „Свободата да лекуваш и правото […]

КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2023 год.

Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2023 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 05.06.2023 г., както следва: 1. КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2023» 1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да […]

Отворена е за подаване на проектни предложения конкурсна схема „Дейности Мария Склодовска-Кюри“ – „Докторантски мрежи“, “Хоризонт Европа”

Европейската комисия (ЕК) отвори за подаване на проектни предложения конкурсната схема „Докторантски мрежи“ (Doctoral Networks). Схемата е  чест от дейности „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA) на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28 Ноември 2023 г. Препоръките на ЕК за подготовка на проектни предложения […]