СТРАНИЦИ

Category: Новини

НОВИ МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Ректорът на Медицински университет –София – проф. д-р Виктор Златков, Зам. ректорът по „Международната дейност и следдипломното обучение“ – проф. д-р Радомир Угринов, и началник отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ – проф. д-р Радослав Гърчев, имаха работна среща с проф. Constantinos Christofides, ректор на University of Cyprus, Nicosia. На тази първа среща ръководителите на […]

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2017 НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ

Тържествената промоция на юбилейния  випуск на Фармацевтичен факултет  при МУ-София се  проведе на 16.02.2018 г. в залата на Държавния музикален театър „Стефан Македонски“. Това беше още един повод да си припомним и тържественото честване на 75 години фармацевтично образование в България и 66 години Фармацевтичен факултет при Медицински Университет – София. От юбилейния Випуск`2017 г. […]

БНР: ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ В МУ – СОФИЯ

Висок интерес на кандидат-студентите към Медицинския университет – София. Над 700 кандидат-студенти са подали заявка за явяване на предварителните изпити за прием само за седмица. Кампанията за прием на документи продължава до 14.03.2018 г. Предварителният изпит по биология е на 17.03.2018 г., а по химия – на 31.03.2018 г. Изпитите за специалности „Медицинска сестра“, „Акушерка“, […]

СТИПЕНДИИ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2017-2018 г. – КРИТЕРИИ, УСЛОВИЯ, СРОКОВЕ

Във връзка с приложението на ПМС № 90/26.05.2000г., ПМС 186/22.07.2016г и ПМС 169/10.08.2017г,  предоставеният ми Доклад на Студентски съвет с вх. № ВК-278/23.02.2018г, относно критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия за летен  семестър  на учебната 2017/2018г. и  приложеният протокол на Комисията назначена с моя заповед № РК36-285/26.02.2018г, Ви уведомявам: Комисията определя две […]

НОВА УСПЕШНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СЪРЦЕ

Нашите колеги от Университетската болница „Света Екатерина“, неделима част от Медицински университет – София, извършиха поредната успешна трансплантация на сърце. Под ръководството на проф. Генчо Начев, изпълнителен директор на болницата, мултидисциплинарният екип успя да замени изкуственото сърце на 31-годишния мъж, който в продължение на години е компенсирал тежката сърдечна недостатъчност. Донор на пациента става 41-годишна […]

ЗИМНА ПРИКАЗКА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Ръководството на Медицински университет – София и Деканата на Медицински факултет подпомагат организационно и финансово студентските организации – Студентския съвет и Асоциацията на студентите медици в България, за защита на интересите на студентите и докторантите и за провеждане на тяхната учебна, научна, културна, спортна и творческа  дейност. МУ-София е първият от медицинските университети в страната, […]

ТЪРЖЕСТВЕНАТА ПРОМОЦИЯ НА ЮБИЛЕЙНИЯ ВИПУСК МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Тържествената промоция на юбилейния випуск на Медицински факултет при МУ София се състоя на 19.01.2018 г. в зала №1 на НДК. През месец ноември празнувахме 100 години. Водещ на събитието бе журналистката Евелина Павлова. Присъстваха Ректора – проф. Виктор Златков, заместник ректорите – проф. Р. Угринов, проф.Т. Златанова, проф. В. Петкова, както и ръководството на […]

ОТНОВО ВИСОК ИНТЕРЕС КЪМ ПРИЕМА НА СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Историята на Медицинския университет – София (МУ) – София е неразривно свързана с началото на академичното медицинско образование в България. В продължение на един век в МУ – София са работили и продължават да работят едни от най-високо квалифицираните специалисти в областта на медицината, здравеопазването и висшето образование. С наши кадри и наша методология се […]

ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НОВИ ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ОТ АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА ЛЧХ КЪМ МУ-СОФИЯ

Поредната 3D реконструктивно-възстановителна операция след резекция на долната челюст по повод на доброкачествен тумор беше извършена от доц. Х. Факих от катедрата по Орална и лицево-челюстна хирургия при ФДМ на МУ-София. Използвани са възможностите на дигитална обемна томография за сегментация и изработване на огледално транслоциран долночелюстен прототип чрез 3D принтер. Тази техника се използва от сътрудници […]

НОВИ ВИСОКИ ПОЗИЦИИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

На сайта на Министерството на здравеопазването (http://www.mh.government.bg/) е публикувана заповед на Министъра на здравеопазването (РД-01-03 / от 12.01.2018 г.) за определяне национални консултанти към МЗ по медицински и немедицински специалности в системата на здравеопазването, високоспециализирани и специфични области в рамките на съответната специалност, съгласно изискванията на Наредба № 47/08.09.2010. За нас е чест и гордост, […]