СТРАНИЦИ

Месец: февруари 2019

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА, ИЗНЕСЕ ВИЗЕПРЕЗИДЕНТЪТ ИЛИЯНА ЙОТОВА

„Здравето на работниците се превръща в заложник на пазарни механизми и конкуренция между предприятията и фирмите. Стремежът към качествени условия на труд отстъпва пред стремежа да се съкратят разходите на фирмата“. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в публичната си лекция за съвременните предизвикателства пред трудовата медицина на форум, организиран от Факултета по обществено здраве при […]

Д-р Радослав Георгиев Билюков

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Белодробни болести Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, с база за обучение Отделение по белодробни болести – УМБАЛ „Александровска“-ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Афективни и когнитивни нарушения при пациенти със синдром на обструктивна сънна апнея   Научен […]

Стартира проект HTx по програма Хоризонт2020, по който МУ-София е партньор

„НТх“ е проект по програмата Хоризонт 2020, под ръководството на Faculty of Science, Utrecht University, в който Медицински Университет – София е партньор в консорциум от 15 университети и държавни институции. Проектът HTx е по подпрограма на Европейската Комисия „Better health and care, economic growth and sustainable health systems“, за периода 2019 – 2023. Целта на HTx  е да създаде рамка за следващото поколение методики в областта на оценката на здравните технологии, които […]

Нов прием по стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“ за летен семестър 2018/2019

Започна приемът на документи за стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“, която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2018/2019 г. Програмата се осъществява с подкрепата на „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД. Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2019 г. Програмата е за бакалаври и магистри – редовно или […]

AUF СТИПЕНДИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ЗА 2019 ГОДИНА

Отдел МИПФ информира, че студентите в МУ-София могат да кандидатстват за стипендия за осъществяване на стаж в чужбина (на френски език), финансиран от Университетската франкофонска агенция (AUF), с продължителност между 1 и 3 месеца, в периода между април – декември 2019 г. Крайният срок за онлайн кандидатстване е 10 март 2019 г. За повече информация […]