СТРАНИЦИ

Месец: ноември 2022

Започва приемането на документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за зимен семестър на учебната 2022-2023г.

студенти попълват документи за стипендии

Уважаеми кандидат-стипендианти, Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за зимен семестър на учебната 2022/2023 г., ще бъдат приемани, според изискванията на съответното основно звено. Подаването на документите ще се извърши в периода 07.11.2022г. до 12 часа на 21.11.2022 г.  Подробности за необходимите документи и начина на тяхното подаване може да откриете на уеб […]

Обучение „Писане в науката“ организира за втори път Централна Медицинска библиотека

Обучение на тема „Писане в науката“ организира за втори път тази година Централна медицинска библиотека. То ще е безплатно за всички  студенти, специализанти и асистенти в Медицински университет – София, ще се проведе онлайн на 15, 16 и 17 ноември от 17:00-18:15 ч . Интересът към уебинара, проведен през март 2022 г. беше изключително голям […]

80 години висше образование по дентална медицина в България

Медицински университет – София тържествено отбеляза 80 години висше образование по дентална медицина в България. „Създаването на Отдел по зъболекарство към Медицински факултет през 1942г. бележи началото на цяло ново направление в медицинското обучение и преподаване. От тогава до сега – от Зъболекарски отдел, през Стоматологичен факултет, до Факултет по дентална медицина –  достойно спазваме традициите […]