СТРАНИЦИ

Месец: септември 2023

Търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил

Вижте обява от ТУК Документи: Заповед за откриване на търга УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Заявление за участие Образец 1 – Ценова оферта Образец 2 -Декларация за условията на договора Образец 3 – Декларация за направен оглед Образец 4 – Декларация по НК и ТЗ Образец 5 – Декларация по чл. 19а […]

 Уведомяваме Ви, че на 26.09.2023 г. / вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: Отчет на Ректора за дейността на МУ-София за […]

МУ – София отново се включи в инициативата “Да изчистим България заедно”

ОБЩА СНИМКА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПОЧИСТВАНЕТО

В дъждовния съботен ден, служители, преподаватели и студенти от МУ – София се включиха в традиционния вече за университета Ден на почистването. Сборният пункт бе пред Факултета по дентална медицина, където се събраха много ентусиасти, дошли да допринесат за благородната кауза. Деканът на ФДМ проф. Божидар Йорданов също подкрепи своите колеги и се включи в […]

149 са лекарите по дентална медицина от Випуск 2023

абсолвенти от випуск 2023 на ФДМ

На тържествена церемония днес 149 абсолвенти от Випуск 2023 на Факултета по дентална медицина към МУ-София получиха своите дипломи. 97 от тях са студенти, обучавани на български език, а 52 – обучаваните на английски език. Гости на церемонията бяха зам.-ректорите на МУ-София – чл.- кор. проф. д-р Цветалина Танкова и доц. Елица Деливерска, деканът на […]

Международна магистърска програма на Фармацевтичен факултет, МУ-София по Оценка на здравни технологии с фармакоикономика

лого на ФФ

Фармацевтичен факултет на МУ-София предлага 3-семестриална межуднародна магистърска програма по Оценка на здравните технологии (ОЗТ) с фармакоикономика, преподавана на български и английски език. Програмата е предназначена за магистри по медицински специалности /медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве, здравен мениджмънт/ и магистри по химия, биология, биотехнологии, икономика и право, работещи в областта на здравеопазването. В обучението […]

БАН открива процедура за избор на директор на Института по микробиология

лого на БАН

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по микробиология. За директори на самостоятелно научно звено могат да се кандидатират хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в самостоятелното научно звено. Необходими документи […]

Тържественото откриване на академичната година ще бъде на 25-ти септември

първокурсници на първия учебен ден

Официалният старт на академичната учебна 2023/2024 година в Медицински университет – София ще бъде даден на 25-ти септември от 10:00 ч. Тържественото откриване на новата учебна година за всички първокурсници на факултетите на университета и Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ ще се състои на открито в двора на Медико-биологичния комплекс. След церемонията новоприетите студенти ще присъстват […]

Завинаги ни напусна проф. д-р Лукан Балабански, дмн

Почина проф. Лукан Балабански – ректор на Висш медицински институт, в периода 1987–1990 г. Основател и дългогодишен ръководител (1978–1998) на Клиниката по обменни заболявания и диететика. Създател на Българското научно дружество по хранене. Проф. Балабански организира мащабни проучвания на храненето у нас (изследвани са около 32 000 възрастни и 12 000 деца в 6 окръга), […]

Конкурс по документи съгласно чл.18 за неклинични специалности и конкурс с писмен приемен изпит за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ съгласно чл.22б от Наредба 1/22.01.2015г.

Съобщение Места Бланка заявление Допълнително обявени места

КЛАСИРАНЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

стая в общежитие на му-софия

На основание Заповед № РК36-1563/ 04.09.2023 г. на ректора на МУ-София, класираните за общежитията на МУ-София студенти от първи курс ще могат да се настаняват в съответното студентско общежитие на 18.09, 19.09, 20.09 и 21.09.2023 г. Повече информация ще намерите в приложената Заповед. Необходими документи при настаняване: Заверено уверение от съответния Деканат 2 броя снимки […]