СТРАНИЦИ

MNikolov

Д-р Яна Дамянова Попова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.2. Дентална медицина Научна специалност: Протетична дентална медицина Катедра: Катедра „Ортодонтия“ Факултет: Факултет по дентална медицина Тема на дисертационния труд: Оценяване промените на профила при подрастващи пациенти клас II1   Научен ръководител: Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дмн Научно жури: Председател: 1. Проф. д-р Лаура Стефанова […]

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за продажба на сувенири, цветя и подаръци

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за продажба на сувенири, цветя и подаръци, с ползваема площ от 10,83 кв.м., находящо се в подколонно пространство, в дясно от централен вход на сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. […]

Д-р Дора Димитрова Кишкилова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.2. Дентална медицина Научна специалност: Дентална образна диагностика Катедра: Катедра „Образна и орална диагностика“ Факултет: Факултет по дентална медицина Тема на дисертационния труд: Анализ на точността на линейните измервания при ДОТ на симулирани лезии в челюстите   Научен ръководител: Проф. д-р Христина Дянкова Михайлова, дм […]

Заседание на Академичен съвет 23.10.2018 г.

Уведомяваме Ви, че на 23.10.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1. Отчет на Кандидат-студентска кампания […]

Благовест Георгиев Бечев

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.1 Физически науки Научна специалност: Биофизика Катедра: Катедра по медицинска физика и биофизика Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Развитие и приложение на методите за клетъчна хемилуминесценция за изследване функционалното състояние на фагоцитиращи клетки в биологични течности   Научен ръководител: 1. Проф. […]

Д-р Ася Йорданова Асенова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Неврология Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛ по неврология и психиатрия „Св. Наум“ ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Миастения в детска възраст – клинични характеристики, еволюция и прогноза   Научен ръководител: 1. Проф. д-р Венета […]

Д-р Стилиана Илиева Михайлова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Неврохирургия Катедра: Катедра по неврохирургия, с база за обучение Клиника по неврохирургия – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Хирургични достъпи при лечението на дегенеративни мултисегментарни шийни стенози   Научен ръководител: 1. Доц. д-р Васил […]

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МУ – София

С решение нa Академичният съвет на МУ-София – Протокол. No 18/ 17.10.2017г. СЕ СВИКВА Общо събрание на Медицински университет – София на 12.12.2017г. (вторник) от 14.00 часа в киносалона на Военномедицинска академия, гр. София, ул. „Св. Георги Софийски № 3. Регистрацията на членовете на общото събрание започва от 13,00 часа във фоайето на киносалона на […]