СТРАНИЦИ

Месец: август 2020

Започна записването за обучение срещу заплащане в МУ-София

От 17 август започва записването на студенти за обучение срещу заплащане. Ректорът издаде заповед РК36-2760/10.08.2020 г., която гласи : На основание чл. 21, ал. 2  и 3  от ЗВО,  в съответствие с чл. 46 от Правилник за прием на студенти в Медицински университет – София за уч. 2020/ 2021 г., Решение на Академичния съвет на […]

Прессъобщение на комисар Мария Габриел

Мария Габриел, комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта публикува прессъобщение. В него се засягат важни моменти и събития от изминалите няколко месеца като Програмата за европейски умения, участието й в консултации със заинтересовани страни относно визията и приоритетите на предстоящото съобщение за това как да изградим Европейското образователно пространство до 2025 г., […]

Грант по програма Хоризонт на ЕИС за „Ранно предпазване от епидемии“

ИД Номер на поканата: H2020-Epidemics–EICPrize-2020 Отворен от: 26 април 2018 г. Краен срок: 16 февруари 2021 г. 17:00 ч. Брюкселско време Описание на темата : Конкретни предизвикателства: Предизвикателството е да се разработи мащабируем, надежден и рентабилен прототип на система за ранно прогнозиране и мониторинг на векторно преносими болести, с цел да се допринесе за предотвратяването […]

Започна записването на приетите и на четвърто класиране студенти

Със Заповед № РК36-2684/05.08.2020 г. на ректора на Медицински университет-София започна записването на студентите, приети на четвърто класиране. На основание на чл.68 от ЗВО, в съответствие с Решение на МС № 332 от 14.05.2020 г., чл. 33 от „Правилник за прием на студенти в Медицински университет – София“ за учебната 2020/2021 г. и Решение на […]

Промяна на сроковете по конкурса за двустранно сътрудничество с Русия

Във връзка със значителното удължаване на срока за подаване проектни предложения по конкурса за двустранно сътрудничество с Русия и поради големия брой постъпили проектни предложения, Изпълнителният съвет на ФНИ взе решение за промяна на сроковете по оценяване на проектните предложения по конкурса: Административна проверка: до 15.08.2020 г. Научна оценка: до 30.09.2020 г. Заседание на двустранна […]

Заседание на Академичен съвет на 11.08.2020

Уведомяваме Ви, че на 11.08. 2020 г. / вторник  / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Националния Център по обществено здраве и анализи  ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1. Доклад от Председателя на Контролния съвет при Медицински университет  – […]

Заседание на Академичен съвет на 11.08.2020

Уведомяваме Ви, че на 11.08. 2020 г. / вторник  / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Националния Център по обществено здраве и анализи  ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1. Доклад от Председателя на Контролния съвет при Медицински университет  – […]