СТРАНИЦИ

Месец: май 2023

Рекорден брой кандидатстуденти се явиха на предварителни изпити в МУ-София

кандидат-студенти решават задачи

На 22 и 23 април 2023г. се проведоха предварителни кандидатстудентски изпити в Медицински университет – София. На тях се явиха рекорден брой кандидати – 1689, с близо 200 повече от миналите години. Успешно се представиха над 71% от явилите се на изпита по биология и близо 50% от положилите изпит по химия. С отлични оценки […]

Медицински университет – София – партньор в проект Save Life по програма Еразъм+

обща снимка от срещата в Истанбул

Медицински университет – София е партньор по проект Save Life – „Reorganizing Basic/Advanced Life Support training through the use of innovative digital materials“ по програма Еразъм+. Представители на университета взеха участие в среща по проекта в Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, гр. Истанбул, Турция, на която бяха обсъдени срокове за изпълнение на дейностите, разпределението […]

Първата организационна среща на Студентската мрежа „Въздух за здраве“

Студентски съвет на Медицински университет – София, Лекарска мрежа „Въздух за здраве“ и Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ ви канят да се присъедините към съвместната им инициатива – четвъртото издание на студентския форум „Въздух за здраве“ и създаването на студентска мрежа. Студентската мрежа е доброволно сдружение на студенти от всички факултети […]

Катедра „Трудова медицина“ във ФОЗ с награда в Световния ден за здраве и безопасност при работа

официалните лица на честването на Световния ден за здраве и безопасност при работа

Днес отбелязваме Световния ден за здраве и безопасност при работа. За осма поредна година Асоциация „Труд, здраве и безопасност“ организира кампания за почитане на жертвите на трудови злополуки при работа. По традиция на този ден се засаждат дръвчета в памет на жертвите на трудови злополуки в пространството зад музея „Земята и хората“. На събитието, проведено […]

Обявяване на конкурс за прием на редовен докторант по проект 101072377- ALLPreT-HORIZON-MSCA-2021-DN-01, финансиран по Европейска програма „Мария Склодовска-Кюри“  

Съгласно чл. 21 ал. 7 от Закона за висшето образование и чл. 3 ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и Решение № 12.1. на Академичния съвет на МУ-София (Протокол № 33/25.04.2023 г.), МУ-София разрешава следният конкурс: The Medical University of Sofia announces one position for PhD student in full-time […]

Обявяване на конкурс за прием на редовни докторанти по проект

Съгласно чл. 21 ал. 7 от Закона за висшето образование и чл. 3 ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и Решение № 12.2. на Академичния съвет на МУ-София (Протокол № 33/25.04.2023 г.), Медицински университет – София обявява конкурс за прием на докторанти в редовна форма на обучение, съгласно чл. […]

Пролетна сесия на Докторантско училище на МУ-София от 29.05 до 09.06.2023г.

МУ-София организира провеждането на пролетна сесия по учебна програма „Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика” за редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка, и лица, които са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София. Тя ще се проведе в електронна среда посредством онлайн платформа Google Classroom, в периода […]

VIII Конгрес по фармация с международно участие проведе Българското научно дружество по фармация

проф. Момеков говори пред конгреса

Под патронажа на ректора на Медицински университет-София акад. Лъчезар Трайков, дмн, от 27 до 30 април 2023 г. в хотел Рила, к.к. Боровец, се проведе VIII Конгрес по фармация с международно участие, под мотото “Escape from the Pandemonium: Pharmaceutical Restart 2023”, организиран от Българското научно дружество по фармация.В конгреса взеха участие над 330 делегати от […]