СТРАНИЦИ

Petya Todorova

Класиране на кандидатите за обучение за придобиване на специалност по НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Класираните кандидати да се явят в отдел „СДО и УБК“ в периода от 01.12.2021г. до 07.12.2021г., за да получат заповед за зачисляване на специализация и учебната програма, като представят 1бр. снимка необходима за издаване на книжка на специализаиращия. Обучението ще започне от 01.01.2022 година. Класиране ТУК

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2022 Г. ПО НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ЛИЦА С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2022 г. по неклинични специалности и специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“, разпределени по специалности, за които държавата ще финансира таксата за обучението по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. […]

Конкурс – прием за провеждане на обучение за придобиване на специалност от лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“

За да видите съобщението натиснете тук. За да видите местата натиснете тук. За да видите заявлението натиснете тук. График с изпитни дати натиснете тук

Конкурс – прием на документи за провеждане на обучение за придобиване на специалност по НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

За да видите съобщението натиснете тук.За да видите местата натиснете тук.За да видите заявлението натиснете тук.

На вниманието на чуждестранните кандидат-студенти за обучение в Медицински университет – София, за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация!

Уведомяваме, че конкурсните изпити по Английски език, Биология на английски език и Химия на английски език на чуждестранните кандидат-студенти за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за учебната 2021/2022 година ще се проведат онлайн. На 11.09.2021 година ще се проведе изпита за кандидат-студентите от ЕС и ЕИП, подали документи в определения срок и получили входящ […]

Подаване на документи и записване на класирани кандидати по ПМС-103 и ПМС-228 за учебната 2021/2022 г.

Всеки класиран кандидат-студент , предоставил в Ректората на МУ-София нужните оригинални документи  за кандидатстването си, ще бъде записан в съответното звено със Заповед на Ректора и ще получи служебен документ за настаняване  в общежитие . Информация за таксите за обучение : Студентите, приети по ПМС-228, заплащат такси за обучението си в размера,определен за студентите – […]

Няма да бъдат проведени планираните подготвителни курсове за чужденци

Във връзка със заповед РД-01-712/19.08.2021 год. на Министъра на здравеопазването,в Медицински Университет-София няма да бъдат проведени планираните подготвителни курсове за чужденци в периода 07-10.09.2021 год.

Прием на чужди граждани с български произход и граждани на Северна Македония

И тази година МУ-София приема за обучение чужди граждани с български произход и граждани на Северна Македония по ПМС-103 и ПМС-228. Подаването на документи и записване на класираните кандидати по двете постановления за учебната 2021/2022 г. става по следния ред:  Всеки класиран е нужно да представи лично в МУ-София оригиналните си документи, с които е […]

Международна лятна академия по лидерство „Изграждането на лидери- национален приоритет на държавата”

Висшето училище по телекомуникации и пощи има удоволствието да ви покани да вземете участие в ежегодната МЕЖДУНАРОДНАТА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО ЛИДЕРСТВО “ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЛИДЕРИ – НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ НА ДЪРЖАВАТА” (04-07.06.2021 г.) в к.к. Св. Св. Константин и Елена, организирана от Висше училище по телекомуникации и пощи. По случай 140-годишнината, която висшето училище празнува тази година, лятната […]

Заседание на Академичен съвет на 27.04.2021 г.

Уведомяваме Ви, че на 27.04.2021 г. / вторник/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София. Поради епидемичната обстановка в страната, заседанието ще се проведе онлайн в платформата  Google  meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси. Заседанието ще протече при  следния […]