СТРАНИЦИ

Petya Todorova

Покана за участие в онлайн школа по професионална комуникация на английски език за студенти по медицина

Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“, който е успешен партньор на Медицински унивеситет – София, ни кани да участваме в онлайн школата по професионална комуникация на английски език за студентите по медицина към Института по лингвистика и междукултурна комуникация на университета, която ще се проведе на 19–23 октомври 2020 г. Как правилно да […]

Започна записването на приетите и на пето класиране студенти

На основание чл.68 от ЗВО, в съответствие с Решение на МС № 332 от  14.05.2020 г., чл. 33 от „Правилник за прием на студенти в Медицински университет – София“ за учебната 2020/2021 г. и Решение на Академичния съвет на Медицински университет- София от 11.08.2020 г.    Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М: Да бъдат […]

МУ-София е партньор в проект на Франкофонската университетска агенция – AUF

В рамките на програма на Франкофонската университетска агенция – AUF, Медицински университет – София ще участва като партньор в проект „PROJET PILOTE VISANT A ELARGIR LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA GESTION UNIVERSITAIRE ET L’ECHANGE DE BONNES PRATIQUES EN UTILISANT DES OUTILS DE BENCHMARKING”. Координатор на проекта е Университет по медицина и фармация, гр. Яш, Румъния. […]

50 години от създаването на Франкофонската университетска агенция – AUF

По случай 50 години от създаването на Франкофонската университетска агенция – AUF, ректорът – проф. Слим Калбус даде интервю пред Международното франкофонско списание Revue, което може да намерите ТУК Медицински университет – София е член на Университетската Агенция на Франкофонията от 1994 година. Голям брой преподаватели и изследователи на МУ-София имат принос в научни прояви, […]

Политика за развитие на Медицинския университет – София

До деканите и директорите на академичните звена във връзка с писмо № 0421-131/06.07.2020 Ви представяме утвърдената със заповед № РД09-1399/01.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 01.07.2020 г.) : „Политика за развитие на Медицинския университет – София“ (ТУК) Същата да се доведе до знанието на заинтересованите лица от академичния състав. ПРОФ. Д-Р ВИКТОР […]

Заседание на Академичен съвет на 14.07.2020

Уведомяваме Ви, че на 14.07.2020 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Националния Център по обществено здраве и анализи ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София при следния Дневен ред: 1. Утвърждаване на Председател и състав на Комисия по кандидатурите за […]

Приема на документи приключи

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ! Уведомяваме Ви, че приема на заявления за участие в редовните кандидат-студентски изпити по Биология и Химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за учебната 2020/2021 година приключи . Всички електронно подадени заявления ще бъдат обработени и ще получите на имейла си документ с Входящ номер и зала, с който ще бъдете допуснати […]

КОНКУРС «СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2020»

«Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИза финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2020 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 08.06.2020 г., както следва: КОНКУРС «СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2020» 1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук: […]

КОНКУРС „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2020“

«Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИза финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2020 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 08.06.2020 г., както следва: КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2020» 1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук: […]