СТРАНИЦИ

Category: Новини

Стартира проект HTx по програма Хоризонт2020, по който МУ-София е партньор

„НТх“ е проект по програмата Хоризонт 2020, под ръководството на Faculty of Science, Utrecht University, в който Медицински Университет – София е партньор в консорциум от 15 университети и държавни институции. Проектът HTx е по подпрограма на Европейската Комисия „Better health and care, economic growth and sustainable health systems“, за периода 2019 – 2023. Целта на HTx  е да създаде рамка за следващото поколение методики в областта на оценката на здравните технологии, които […]

ОБЯВЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ ПО ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020

Във връзка с преразпределението на близо 20 млрд. евро от остатъчния бюджет на програма  „Хоризонт 2020“ в края на 2018г. Европейската комисия обяви 335 конкурсни сесии за подаване на проектни предложения по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ като част от работната програма 2018 – 2020г. През следващите шест месеца най-много конкурсни сесии ще бъдат отворени по […]

КОНКУРСИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ МОН

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019/2020 г. Стипендиите са разделени по групи – за студенти – частичен и пълен срок на обучение, както летни езикови курсове и семинари, и за преподаватели, изследователи, и докторанти. Подборът на […]

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + за 2019г.

Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година. Общата покана може да бъде открита ТУК Националните покани за подаване на проектни предложения през 2019г. по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след […]

Спечелени проекти, за периода 2018-2020 по Програма ЕРАЗЪМ+

Медицински университет – София има четири успешни проекта за кредитна мобилност в съответствие с резултатите от подбора на проектни предложения по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Висше образование, KA107 – Студентска  и преподавателска  и не преподавателска мобилност между програмни и партньорски държави, по програма ЕРАЗЪМ + , с краен срок за кандидатстване 02.02.2018. […]

Промяна на крайните срокове за кандидатстване по Еразъм+

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Промяна на крайните срокове за кандидатстване на входящи студенти. Съгласно новите вътрешни правила за програма „Еразъм+“ новите срокове са: 15 юни – за зимен семестър или цяла академична година; 1 декември – за летния семестър.

ХОРИЗОНТ 2020 – уебинари за кандидатстване по схемата ИИЛ

Във връзка с организиране на уебинари за кандидатстване по схемата ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE) бихме желали да ви информираме за следното. От 16.03.2018г до 11.04.2018г се организират уебинари във връзка със следните отворени процедури: 1. Targeted immune intervention for the management of non-response and relapse; 2.  Non-invasive clinical molecular imaging of immune […]

ХОРИЗОНТ 2020 – схема за Индивидуални стипендии (IF)

Във връзка с проведен семинар на 20.06.2018г. за подготовка на проектни предложения по програма „Мария Склодовска-Кюри“, ХОРИЗОНТ 2020, схемата за Индивидуални стипендии (IF) от националните контактни лица за дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ и МОН, бихме желали да ви иформираме, че на следния линк могат да бъдат открити презентационните материали от обучението: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=27 Линк към отворения за кандидатстване конкурс по […]

AUF стипендии за професионален стаж през 2018 година

Отдел МИПФ информира, че студентите в МУ-София могат да кандидатстват за стипендия за осъществяване на стаж в чужбина (на френски език), финансиран от Университетската франкофонска агенция (AUF), с продължителност между 1 и 3 месеца, в периода между април – декември 2018 г. Крайният срок за кандидатстване е 16 февруари 2018 г. За повече информация на […]

Докторантски стипендии „Йожен Йонеско” на AUF 2018

Стипендии „Йожен Йонеско“ за докторанти и постдокторанти на МУ-София, с цел осъществяване на стаж в румънски университет Открит е конкурс за докторанти и постдокторанти в МУ-София за стипендиите на румънското правителство „Йожен Йонеско“, за осъществяване на стаж от 3 до 5 месеца във франкофонска среда в румънски университет. Списък на румънските университети и темите за […]