СТРАНИЦИ

Категория: Заседания -2021

Заседание на Академичен съвет на 16.12.2021

Уведомяваме Ви, че на 16.12.2021 г. / четвъртък/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси. Заседанието ще протече при следния Дневен ред: 1. Разрешаване на конкурси за асистенти и […]

Заседание на Академичен съвет на 23.11.2021

Уведомяваме Ви, че на 23.11.2021 г. / вторник/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси. Заседанието ще протече при следния Дневен ред: 1. Доклад от Ръководител Отдел ФЧР, т. […]

Заседание на Академичен съвет на 21.10.2021 г.

Уведомяваме Ви, че на 21.10.2021 г. / четвъртък/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси. Заседанието ще протече при следния Дневен ред: 1. Утвърждаване на предложение на Съвета по […]

Заседание на Академичен съвет на 23.09.2021 г.

Уведомяваме Ви, че на 23.09.2021 г. / четвъртък  / от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси. Заседанието ще протече при следния Дневен ред: 1. Вземане на решение за провеждане […]

Заседание на Академичен съвет на 22.07.2021 г.

Уведомяваме Ви, че на 22.07.2021 г. / четвъртък  / от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси. Заседанието ще протече при следния Дневен ред: 1. Приемане на Предложения от ФС […]

Заседание на Академичен съвет на 05.07.2021 г.

Уведомяваме Ви, че на 05.07.2021 г. / понеделник/ ще се проведе конферентно гласуване във връзка с вземане на решение за подаване на заявление за включване на МУ-София в списъка на изследователските висши училища по чл. 17а, ал. 2 от ЗВО. Предвид краткия срок за изпращане на отговор до МОН / 08.07.2021 г. /, моля за […]

Заседание на Академичен съвет на 29.06.2021 г.

Уведомяваме Ви, че на 29.06.2021 г. / вторник/ от 13.30 ч. в Аудитория № 1 на Факултет по Дентална медицина ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София при  следния Дневен ред:     1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно отчетно- изборно Общо събрание на МУ- София […]

Заседание на Академичен съвет на 03.06.2021 г.

Уведомяваме Ви, че на 03.06.2021 г. / четвъртък  / от 13.30 ч. в Аудитория № 1 на Факултет по Дентална медицина ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София при  следния Дневен ред: 1. Избор на Директор на Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“- Враца за мандат 2021- 2025 г. […]

Заседание на Академичен съвет на 27.04.2021 г.

Уведомяваме Ви, че на 27.04.2021 г. / вторник/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София. Поради епидемичната обстановка в страната, заседанието ще се проведе онлайн в платформата  Google  meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси. Заседанието ще протече при  следния […]

Заседание на Академичен съвет на 30.03.2021

Уведомяваме Ви, че на 30.03.2021 г. / вторник/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София. Поради епидемичната обстановка в страната, заседанието ще се проведе онлайн в платформата  Google  meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси. Заседанието ще протече при  следния […]