СТРАНИЦИ

Категория: Заседания-2023

Уведомяваме Ви, че на 06.12.2023 г. / сряда / от 13.30 ч. ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1. Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Приемане на Заключителен отчет на Ректорското […]

Уведомяваме Ви, че на   26.10.2023 г. / четвъртък / от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория  № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1.  Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1.Вземане на решение за обявяване на Общо […]

 Уведомяваме Ви, че на 26.09.2023 г. / вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: Отчет на Ректора за дейността на МУ-София за […]

Уведомяваме Ви, че на 29.08.2023 г. / вторник / от 13.00 ч. ще се проведе онлайн заседание на Академичния съвет при МУ- София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси. Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Становище на Контролния съвет по самостоятелния бюджет на […]

Уведомяваме Ви, че на   13.07.2023 г. / четвъртък/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория  № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1 Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Вземане на решение за свикване на […]

Заседание на АС на 07.06.2023

Уведомяваме Ви, че на  07.06.2023 г. / сряда/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория  № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1 Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Утвърждаване на броя на българските студенти, които […]

Заседание на АС на 25.04.2023

Уведомяваме Ви, че на  25.04.2023 г. / вторник/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория  № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1 Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Утвърждаване на предложение от ръководител отдел „ФСО“, […]

Заседание на АС на 30.03.2023

Уведомяваме Ви, че на  30.03.2023 г. / четвъртък/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория  № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1 Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1.Утвърждаване на предложенията за носители на награди във […]

Уведомяваме Ви, че на 28.02.2023 г. / вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на НЦОЗА- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на […]

Заседание на АС на 26.01.2023

Уведомяваме Ви, че на 26.01.2023 г. / четвъртък / от 13.30 ч. ще се проведе редовноприсъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала№ 6 на 12 етаж на НЦОЗА- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицинскиуниверситет […]