СТРАНИЦИ

Месец: март 2020

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ И СТИПЕНДИИТЕ

Във връзка с предстоящата кандидат- студентска кампания за уч. 2020/ 2021 г. след проведено извънредно заседание на Разширен Ректорско- Деканския съвет от 17.03.2020 г. бяха взети следните решения:             1. Окончателно се отменя предварителната кандидат- студентска кампания в МУ- София, за учебната 2020/2021г.             2. Редовните кандидат-студентски изпити по биология и химия за специалностите Медицина, […]

Нови правила свързани с КОВИД-19 за обитателите на студентските общежития на МУ- София

Инструкция-предписание за обитаващите студентските общежития на МУ-СОФИЯ бе издадена днес от ректора проф. Виктор Златков.  В документа се напомня, че до 29.03.2020, а вероятно и допълнително до 13.04.2020 студентите ще провеждат обучението си дистанционно, което се въвежда поетапно. В тази връзка следва да спазват задължителни правила при обитаването на студентските общежития на МУ-София, като поддържане […]

Доброволческият труд на студенти и специализанти, ще се зачита като учебна заетост

Ректорско-деканския съвет на Медицински университет- София реши днес  времето, в което всички доброволци (студенти, специализанти и докторанти), участващи в кампанията по ограничаване и обгрижване на пациенти съмнителни или носители на Ковид-2019, да се зачита като учебна заетост. Десетки доброволци са се отзовали на призивите на болниците, които събират допълнителен персонал за помощ във връзка с кризата с коронавируса. Студенти […]

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична  координация“ на МУ – София  УВЕДОМЯВА  Във връзка със създалата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVІD–19 и обявеното извънредно положение в Република България, се преустановява приема за събиране на документи по обявения конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба No 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности.  Допълнително ще се качи информация на уеб страницата на МУ София, линк „Специализация“, „Конкурси“, от кога ще се възобнови подаването на документи за участие в конкурса.  „Останете си вкъщи!“ 

Заповед на ректора, относно организацията на учебния и работен процес в МУ-София

Заповед на ректора № РК – 36-437/16.03.2020г. На основание чл. 32, ал.1, т.1 от ЗВО, заповеди на Министъра на здравеопазването No РД 9104-27/ 25.02.2020 г., No РД 01-122/ 11.03.2020 и No РД 01-124/ 13.03.2020 г., и в допълнение на предходна заповед на Ректора на МУ-София (No РК 36-395/ 09.03.2020 г.) НАРЕЖДАМ Прекъсването на присъствените учебни […]

Конкурс за участие по програма Еразъм+ на студенти по медицина за академичната 2020-2021 година

МУ-София обявява конкурс за избор на студенти по медицина за участие по Програма Еразъм+ за академичната 2020/2021 година. Документите се подават на email int@mu-sofia.bg  до 27 март 2020 г. За контакти: тел. +359 2 9152138. Необходимите документи за кандидатстване са: Мотивационно писмо на английски език. Уверение, че са записани за съответната академична година. Академична справка с […]

Прекратява се присъствената форма на обучение в МУ-София

Преустановяват се присъствените учебни занятия в Медицински университет- София, в съответствие със заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Съгласно решенията на ръководствата на съответните факултети, ще се въведат поетапно различни форми на дистанционно обучение, считано от 16 до 29 март 2020 година. Допълнителни мерки и решения за организацията на учебния процес очаквайте в следващите работни […]

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА „ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ АЛПБАХ“

Във връзка със стартирана процедура за набиране на кандидати за стипендиантската програма на фондация „Европейски форум Алпбах„ за участие в семинарната седмица „Европейски фестивал на идеите„, ви уведомяваме, че събитието ще се проведе в периода 19.08 – 26.08.2020 г. в Австрия. Стипендията е насочена към студенти на възраст между 18 и 30 години. Крайният срок за подаване на […]

КОНКУРС МЛАДИ ТАЛАНТИ

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и […]

Инициатива за иновативни медикаменти (IMI2)

На електронната страница на МОН е публикувана обява на Инициативата за иновативни медикаменти (IMI2) с  покана за участие на академични организации, средни и малки предприятия, пациентски групи, контролни органи и др. организации, провеждащи научни изследвания, в конкурс за проекти с възможности за финансиране на проучвания свързани с разработването на медикаменти, публичното здраве и др., насочени […]